©  Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Europees akkoord om uitstoot met minstens 55 procent terug te dringen tegen 2030

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben een akkoord bereikt over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030. De uitstoot moet dan minstens 55 procent lager liggen ten opzichte van de uitstoot in 1990, zo meldt de Europese Commissie.

Bron: BELGA

Ook vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de Europese Raad melden het nieuws. Onderhandelaars van de Europese instellingen moesten tot een akkoord komen over de klimaatdoelstellingen. In november werden de lidstaten het eens over een reductie met 55 procent, maar het Europees Parlement ijverde voor minstens 60 procent minder uitstoot.

Het Portugese voorzitterschap verduidelijkt via Twitter dat een voorlopig akkoord bereikt is over het omzetten van de klimaatdoelstellingen in Europese wet. Tegen 2050 moet de Europese Unie klimaatneutraal zijn.