©  WAS

Schiltz hoopt op Vlaams geld voor fietspaden in Ringpark

Antwerpen -

Om te zorgen dat er een goede fietsverbinding komt in het Ringpark Groene Vesten moet de stad Antwerpen de 12 miljoen euro aanspreken van het Vlaamse Plan Kopenhagen. Dat vindt Willem-Frederik Schiltz (Open Vld), Vlaams parlementslid en Berchems districtsraadslid.

Sacha Van Wiele

Om een extra impuls te geven aan de uitbouw van lokale fietspaden heeft de Vlaamse Regering 150 miljoen euro vrijgemaakt via het Plan Kopenhagen. De stad Antwerpen zou daar een kleine 12 miljoen euro uit krijgen. Volgens Schiltz zou dit geld best worden geïnvesteerd in de aanleg van fietsinfrastructuur in het toekomstige Ringpark Groene Vesten binnen de Oosterweelverbinding.

Willem-Frederik Schiltz 

Willem-Frederik Schiltz 

“Het Ringpark Groene Vesten aanleggen kost 35 miljoen euro”, zegt Schiltz. “Daarnaast is er nog 15 miljoen euro voor de concrete invulling.”

Volgens Schiltz moet de stad Antwerpen aankloppen bij Vlaanderen voor de aanleg van fietsinfrastructuur in het Ringpark Groene Vesten.

“Zo is er het budget van Plan Kopenhagen”, zegt Schiltz. “Volgens de verdeelsleutel maakt Antwerpen aanspraak op 12 miljoen euro. Hiervoor moet de stad zelf wel 24 miljoen euro investeren in haar fietsinfrastructuur, want Vlaanderen legt één euro op voor elke twee euro vanuit de stad.”

Naast de 12 miljoen euro maakt de Vlaamse Regering met De Grote Versnelling nog extra geld vrij voor de fiets.

“Er wordt ook ingezet op veilige schoolroutes en -omgevingen alsook bijkomend geïnvesteerd in het Fietsfonds”, zegt Schiltz. “Er is dus ruimte om de komende jaren in de verschillende districten te investeren naast het fietsscenario voor het Ringpark Groene Vesten.”

Door dus maximaal gebruik te maken van deze Vlaamse middelen voor fietsen kan de stad het budget van 15 miljoen euro gebruiken voor andere noodzakelijke invullingen op het Ringpark Groene Vesten.

MEER OVER Mobiliteit stad & rand