©  politiezone Antwerpen

Zes rijbewijzen ingetrokken bij controle op parkeerplaatsen voor personen met handicap

Antwerpen -

Bij een grote controle op ongeveer vierhonderd parkeerplaatsen voor mensen met een handicap, zijn zondag zes rijbewijzen ingetrokken. “Acties als deze blijven nodig en zullen herhaald worden”, zegt de politiezone Antwerpen.

Sam Reyntjens

De mobiele eenheid van de Antwerpse politie controleerde zondag op een vierhonderdtal parkeerplaatsen die bestemd zijn voor personen met een handicap. “Omwille van het asociaal gedrag is een signaal naar de gebruikers en de misbruikers nodig”, zegt de politiezone Antwerpen in een persbericht. “Veel overtreders maken misbruik van de parkeerkaarten of voorbehouden parkeerplaatsen uit gemak of uit geldgewin.”

Tijdens de controle bleken dat zeven parkeerkaarten voor personen met een handicap niet meer geldig waren of afgeleverd waren op naam van een ondertussen overleden persoon. In een geval ging het om een kaart op naam van iemand die al in 2006 overleed, de kaart werd dus al ongeveer vijftien jaar misbruikt. “Van zes bestuurders werd het rijbewijs ingetrokken voor vijftien dagen, omdat ze misbruik van een kaart maakten”, zegt de politie.

Zeven auto’s getakeld

Ook 22 bestuurders die zonder (geldige) parkeerkaart een plaats voor personen met een handicap innamen, werden beboet. “Zeven auto’s zijn getakeld omdat de eigenaar niet ter plaatse kon komen om het voertuig te verplaatsen”, zegt de politie.

Ook vorige maand werd al een soortgelijke controle gedaan op parkeerplaatsen voor mensen met een handicap. Toen werden elf voertuigen getakeld en werd een proces-verbaal voor misbruik van vertrouwen opgesteld. “Dit soort acties blijven nodig en zullen herhaald worden”, zegt de politie.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners