Bart Steenhaut. 

Bart Steenhaut. ©  Victoriano Moreno

COLUMN. Kennelijk mag ik alleen nog politiek correcte mopjes maken

Ik ben een blanke man van 49. Dat is noch mijn fout, noch mijn verdienste. Ik had gewoon twee blanke, Belgische ouders, en bijgevolg ben ik hier geboren en opgegroeid. Met het referentiekader van iemand die begin jaren zeventig geboren is in een van de meest welvarende landen van Europa. Ik besef uiteraard dat mijn verhaal zich net iets anders zou hebben ontplooid, mocht ik in een sloppenwijk in Haïti ter wereld zijn gekomen. Dat is een geluk waar ik me erg bewust van ben, al was het maar omdat ik tijdens mijn tienertijd enkele jaren in het toenmalige Zaïre heb doorgebracht. Ik kan me de cultuurshock nog haarscherp voor de geest halen.

Bart Steenhaut,


MEER OVER Bart SteenhautCITTA