Aangeboden door vdk bank

© vdk bank

“De impact van duurzaam beleggen is veel groter dan de meeste mensen denken”

Duurzaam beleggen: investeer in de transitie naar een betere wereld

Duurzame beleggingen zijn aan een opmars bezig. Maar wat moeten we er precies onder verstaan, en hoe zit het met het rendement van en de controle op duurzame beleggingen?

Duurzaam beleggen, wat is dat eigenlijk?

Preben Windey, productmanager beleggen bij vdk bank: “Duurzaam beleggen betekent dat je ook rekening houdt met niet-financiële criteria. Traditioneel beleggen focust enkel op aspecten als rendement, waardering en cashflow. Duurzaam beleggen neemt deze criteria mee, maar toetst bedrijven bovendien aan ESG-criteria. ESG staat voor milieu (Environment), sociaal beleid (Social) en goed bestuur (Governance).”

Wat moeten we ons daar in de praktijk bij voorstellen?

“We zorgen ervoor dat de fondsbeheerders en verzekeringen waar wij mee samenwerken dezelfde langetermijnvisie en ethische principes delen als wij en dat hun producten geschikt zijn voor onze klanten. Het is belangrijk om een waaier aan oplossingen voor te stellen, want elke klant heeft andere behoeften, een andere tijdshorizon of een ander risicoprofiel. We trachten de juiste oplossingen aan te reiken, die niet alleen onze klanten ten goede komen, maar ook correct zijn voor de volgende generaties.”

Tot voor enkele jaren had duurzaam beleggen het imago dat je wellicht met minder rendement genoegen moest nemen.

“Vroeger schuwden sommige mensen duurzame beleggingen uit angst voor minder rendement, maar de feiten bewijzen dat dit ongegrond is. Over duurzaam beleggen zijn er ondertussen voldoende solide cijfers beschikbaar om te kunnen stellen dat het gemiddeld rendement op lange termijn even goed of zelfs beter kan zijn als bij traditioneel beleggen.”

Heb je daar een verklaring voor?

“Je kan duurzaam beleggen beschouwen als een extra risicobeperking. Wanneer je in duurzaam gecertificeerde producten belegt, weet je dat de kans kleiner is dat er belegd wordt in bedrijven waar schandalen kunnen opduiken. Deze bedrijven communiceren transparant over hun milieubeleid, laten geen corruptie toe en gaan op een correcte manier met hun medewerkers om. De impact van duurzaam beleggen is veel groter dan de meeste mensen denken.”

Maar hoe kan je dat zeker weten? Hoe vermijd je het risico op greenwashing, het fenomeen dat bedrijven en fondsen zich duurzamer voordoen dan ze in werkelijkheid zijn?

“Alle duurzame producten die vdk bank aanbiedt dragen het duurzaamheidslabel Towards Sustainability van Febelfin. Dat label behoort tot de strengste in Europa op het gebied van uitsluiting van bepaalde activiteiten op basis van duurzaamheidscriteria. Deze norm evolueert jaarlijks om duurzaamheid nog scherper te stellen en bedrijven de kans te geven om zich aan de veranderende verwachtingen aan te passen. Het label Towards Sustainability wordt op zijn beurt gecontroleerd door het onafhankelijke Forum Ethibel. Wat betreft controle en transparantie is dit systeem echt wel waterdicht. Op de website van Towards Sustainability kan je trouwens in één oogopslag zien hoe duurzaam de gelabelde producten precies zijn.”

vdk bank noemt zichzelf een duurzame bank. Wat betekent dat?

“Voor ons is duurzaamheid niet iets waar we pas de laatste jaren geïnteresseerd in zijn geraakt. Integendeel, vdk bank is een echte voorloper op het vlak van duurzaam en ethisch bankieren. We startten in 1926 als een bank van de werkmens en we zijn altijd dicht bij onze klanten gebleven. We streven naar een duurzame relatie met onze klanten. We staan dicht bij onze klanten, werken aan persoonlijk contact en geven zo zorgvuldig mogelijk advies. En dat loont zich: we scoren heel goed op klanttevredenheid. We hebben als bank nooit onverantwoorde risico’s genomen en houden altijd de lange termijn voor ogen. Dat blijkt onder andere uit het feit dat vdk bank geen overheidssteun nodig had om de financiële crisis van 2008-2009 door te komen.”