Aangeboden door vdk bank

© vdk bank

Klant aan het woord

Pieter De Vis, vzw Stappen: “Daarom zijn wij al 25 jaar klant bij vdk bank”

Stappen vzw, een begeleidingstehuis in de bijzondere jeugdzorg, werkt elke dag aan een betere wereld voor jongeren die uit de boot vallen. “Duurzaamheid is voor ons meer dan ecologie” zegt teamcoördinator Pieter De Vis.

Wanneer je denkt aan duurzaamheid, of aan een duurzame bank, dan denk je wellicht in de eerste plaats aan investeringen in hernieuwbare energie. Maar duurzaamheid is meer dan dat. Het gaat ook over aandacht voor sociale kwesties en goed bestuur.

Dat beaamt ook Pieter De Vis van Stappen vzw. “Natuurlijk kan je duurzaamheid eng bekijken, louter vanuit een ecologisch oogpunt. We hebben trouwens zonnepanelen, waterzuivering, een zonneboiler, ledlampen… om jongeren te tonen dat het anders kan. Maar duurzaamheid is voor ons meer dan dat.” En dat is precies de reden waarom de organisatie al 25 jaar klant is bij vdk bank. “De manier waarop vdk bank zich positioneert, als een ethische, menselijke bank die mensen en instanties verbindt, maakt voor ons het verschil.”

Stappen vzw is een erkend jongerenbegeleidingscentrum dat 29 minderjarige meisjes opvangt die onder toezicht staan van de jeugdrechter. De organisatie biedt begeleiding op maat. Verbinden is het sleutelwoord: “De maatschappij kan ervoor zorgen dat ze weer iets kunnen betekenen, en andersom”, zegt Pieter De Vis.

Hechtingsstoornissen

De meisjes in het begeleidingscentrum zijn tussen 14 en 21 jaar. Ze kwamen er terecht na kleine misdrijven zoals langdurig spijbelgedrag, diefstal, matig druggebruik of door gebrek aan een veilige gezinssituatie. Het merendeel gaat niet meer naar school. “Veel van hen hebben een rugzak van misbruik, een laag zelfbeeld, hechtingsstoornissen…”, zegt Pieter. “Ze werden al zo vaak afgewezen dat ze hun geloof in de samenleving zijn verloren.” Dat probeert de organisatie te herstellen door een omgeving te creëren waar de meisjes hun competenties kunnen ontwikkelen en op hun netwerk kunnen bouwen.

Slaagkansen

Pieter pleit voor een minder harde samenleving. “De maatschappij legt hoge verwachtingen op aan jongeren. Het is hun eigen verantwoordelijkheid of ze slagen of niet, terwijl veel meisjes hier belanden door een penibele thuissituatie. Voor wie niet alles meekreeg van thuis of niet alle capaciteiten heeft, liggen de slaagkansen ineens een pak lager.” Een zachtere samenleving impliceert ook meer tolerantie: “Vroeger mocht je als jongere meer fouten maken. Mensen doen in hun jeugdigheid soms domme dingen, ze zouden daar niet hun hele leven voor gestraft mogen worden.”

Een duurzame bank

Stappen vzw is een van de vele sociale organisaties die voor vdk bank koos – net als steeds meer bewuste particulieren en bedrijven. Niet toevallig, want voor vdk bank betekent duurzaamheid veel meer dan duurzame beleggingen aan de man brengen.

  • De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties zitten ingebakken in de strategie van vdk bank.
  • De bank vermijdt negatieve impact op het klimaat en de biodiversiteit bij al zijn investeringen.
  • vdk bank investeert nooit in bedrijven die de arbeidsrechten niet respecteren. De bank hanteert een nultolerantie voor wapenbedrijven en gaat alleen in zee met bedrijven die eerlijk zaken doen.
  • vdk bank tracht ook in zijn interne werking zo correct mogelijk te werk te gaan. Er zijn geen aparte bonussen voor het management en de directie. De algemene bonussen voor de medewerkers zijn onder andere gebaseerd op niet-financiële criteria zoals klanttevredenheid.
  • 44% van het management is vrouwelijk, waaronder de CEO.