Aangeboden door vdk bank

© Getty Images

Verbeter de wereld, begin bij je spaargeld

Wat als… je bank écht duurzaam zou omspringen met je spaargeld?

Weet jij wat jouw bank met je spaargeld doet? Als het antwoord nee is, bestaat de kans dat je bank er dingen mee financiert waar je niet helemaal of zelfs helemaal niet achter staat. Wist je dat dat ook anders kan?

Sparen is altijd een goed idee, daarover mag geen twijfel bestaan. Je spaart misschien voor een concreet doel, zoals een reis, een studie of een woning. En je spaart uiteraard ook om een buffer te hebben voor onvoorziene omstandigheden: de wasmachine die het begeeft, een verblijf in het ziekenhuis…

Maar wat doet de bank met al dat spaargeld? Banken zorgen ervoor dat ze spaarders altijd kunnen terugbetalen, maar zo lang het geld op je rekening staat, zetten ze dat geld aan het werk in de economie. Ze gebruiken de spaartegoeden van de klanten om bedrijven, overheden en particulieren zoals jij geld uit te lenen.

Wanneer je kiest voor een spaarrekening bij een doorsnee bank heb je weinig zicht op wat er vervolgens met dat geld gebeurt. Het is goed mogelijk dat de bank het geld uitleent aan bedrijven die activiteiten ontplooien waar jij niet achter staat – denk aan wapenhandel, ontginning van fossiele brandstoffen, bedrijven die het niet zo nauw nemen met mensenrechten en ga zo maar door. Wil je dat echt? En is er eigenlijk wel een alternatief?

Sociaal sparen

Als je spaart bij vdk bank, dan wordt jouw spaargeld gebruikt voor kredieten of investeringen die sociaal-ethisch verantwoord zijn.

In de praktijk betekent dit dat jouw spaargeld wordt gebruikt om duurzame initiatieven te financieren. Denk daarbij aan bedrijven in de sociale economie (zoals kringloopcentra en sociale werkplaatsen), maar ook bedrijven die actief zijn in de duurzame energie, biologische voeding en natuurbehoud. Je spaartegoeden worden ook aangewend voor leningen aan organisaties in de sociale woningbouw, het onderwijs en de gezondheidszorg.

vdk bank gebruikt bovendien strenge criteria als het zelf investeringen doet. Het geld gaat bijvoorbeeld niet naar wapenfabrikanten of olieontginners. Er wordt steeds op toegezien dat mensenrechten en dierenrechten worden gerespecteerd, en dat er bijvoorbeeld geen kinderarbeid aan te pas komt. De criteria die vdk bank gebruikt kan je zelf allemaal nalezen in de vdk-code voor duurzaam en ethisch bankieren.

Structureel partnership

Maar daar blijft het niet bij. vdk bank deelt ook elk jaar een deel van haar winst met een aantal partnerorganisaties die actief zijn in sociale projecten, niet alleen in eigen land maar ook wereldwijd.

Het maakt dus wel degelijk een verschil uit bij welke bank je klant bent, en waar je spaart. Je spaargeld heeft immers meer effect dan je denkt. En je wilt niet dat er foute dingen mee gebeuren.