© atv

Scholen opnieuw open, halftijds afstandsonderwijs voor tweede en derde graad secundair

Alle scholen openen na de paasvakantie opnieuw de deuren. Voor de tweede en derde graad blijft het halftijds afstandsonderwijs wel behouden. Dat is maandag beslist op het onderwijsoverleg tussen minister Ben Weyts (N-VA) en de onderwijskoepels. Sommige bijkomende maatregelen worden ook enigszins versoepeld, al blijft de mondmaskerplicht voor het vijfde en zesde leerjaar behouden.

De scholen openen het derde trimester dus zoals het tweede trimester voor de paaspauze werd afgerond. Concreet betekent dit dat het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair 100 procent contactonderwijs zullen krijgen. Leerlingen van de tweede en derde graad van het secundair krijgen halftijds contactonderwijs en halftijds onderwijs vanop afstand. In het deeltijds beroepsonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs wordt ook opnieuw voorzien in 100 procent contactonderwijs.

Tweewekelijkse monitoring

De bedoeling blijft om zo snel mogelijk overal 100 procent contactonderwijs te voorzien, klinkt het. Daarom wordt de epidemiologische situatie tweewekelijks gemonitord. Als de positiviteitsratio afneemt en de bezetting op intensieve zorg gunstig evolueert, kunnen ook de tweede en derde graad opnieuw overschakelen naar volledig contactonderwijs, al gebeurt dat mogelijk gefaseerd.

Daarnaast worden enkele bijkomende maatregelen versoepeld. Dit om het organisatorisch werkbaar te houden en het welbevinden te bevorderen. Zo worden daguitstappen binnen, zoals naar een museum, opnieuw toegelaten. Voor meerdaagse uitstappen in het binnenland (16 mei) en het buitenland (31 mei) is het nog even wachten.

Speeltijden

De speeltijden mogen bovendien opnieuw gelijktijdig plaatsvinden voor meerdere klasgroepen. Ook de refter kan opnieuw de deuren openen, al is het de bedoeling om zo veel mogelijk activiteiten in openlucht te laten plaatsvinden. De verplichting om in het vijfde en zesde leerjaar een mondmasker te dragen, blijft wel behouden.

Er wordt ook maximaal ingezet op verluchten en ventileren. Daarvoor maakt de Vlaamse regering extra middelen beschikbaar. Voor het tweede trimester gaat het om 13 miljoen en ook in het derde trimester is een bedrag van dezelfde ordegrootte de betrachting. Het grootschalige testen van het onderwijspersoneel wordt uitgesteld tot begin mei. Vanaf dan zouden wekelijks 400.000 zelftesten ter beschikking worden gesteld om onderwijspersoneelsleden twee keer per week preventief te testen.

Om het mentaal welbevinden van de leerlingen te stimuleren, bundelen Onderwijs Vlaanderen, de Vlaamse Scholierenkoepel en MNM de krachten en organiseren ze op vrijdag 16 april van 18 tot 22 uur The Masked Party. Jongeren krijgen er niet alleen de kans om volledig coronaproof te feesten en dansen, maar ook om te praten en met experten in gesprek te gaan over hun mentaal welbevinden.

De beslissingen moeten woensdag wel nog bekrachtigd worden op het Overlegcomité.

MEER OVER Coronavirus