©  marc helsen

Noodkreet natuurverenigingen: “Laat de veteraanbomen op Begijnenvest staan”

Herentals -

De Herentalse werkgroep Natuur en Milieu (de vroegere officieel erkende milieuraad) en Natuurpunt Kempen vragen in een open brief aan de stad om de geplande kaalkap van de Begijnenvest af te blazen. Ze pleiten ervoor om de vele lege plaatsen op de historische vest opnieuw aan te planten, met behoud van de oude ‘veteraanbomen.’

Marc Helsen