Sihame El Kaouakibi stapt zelf uit Open Vld, haar advocaten halen uit in brief

“Sihame El Kaouakibi heeft na rijp beraad beslist om zelf uit Open Vld te stappen.” Dat hebben haar advocaten laten weten aan de statutaire commissie van de partij. Ze zal wel nog blijven zetelen als onafhankelijk parlementslid.

LEES OOK: Ook provincie Antwerpen gaf Let’s Go Urban 130.000 euro cultuursubsidies

In de brief die vanmiddag bezorgd werd bij de Open Vld, en die onze redactie kon inkijken, maakt El Kaouakibi nochtans enkele harde kanttekeningen bij de beslissing van partijvoorzitter Egbert Lachaert.

Eerder was El Kaouakibi door Open Vld al op non-actief gezet. Maar na een vernietigend rapport van de voorlopig bewindvoerster van de vzw Let’s Go Urban, zette Lachaert vorige week de procedure in gang om haar buiten de partij te zetten. “Door de aantijgingen niet te weerleggen laat Sihame ons geen keuze”, aldus Lachaert.

El Kaouakibi houdt nu de eer aan zichzelf, maar niet zonder na te trappen naar de partij.

El Kaouakibi geeft haar zetel in het Vlaams Parlement niet terug aan Open Vld. Ze wil als onafhankelijke zetelen. “Er is geen enkele reden om haar zetel af te staan”, zegt haar advocaat Mounir Souidi. “Ze zal haar werk als parlementslid voortzetten”.

De afgelopen maanden bleef El Kaouakibi weg van vergaderingen in het halfrond. “Maar ze heeft daarvoor een ziektebriefje ingediend. Als dit achter de rug is, zal ze haar functie als parlementslid opnieuw opnemen.” Daarmee behoudt ze ook haar loon van 6.000 euro per maand.

“Doelbewuste lekken”

In de brief stellen de advocaten ook dat het verzoek van partijvoorzitter Egbert Lachaert om El Kaouakibi uit de partij te zetten “duidelijk is ingegeven door uiterst voorbarige conclusies” omtrent de zaak rond vzw Let’s Go Urban. De advocaten hebben het verder over “doelbewuste lekken van tegenstanders” in de media, uit “eenzijdige verslagen”. Ze wijzen voorts op het vermoeden van onschuld tot het tegendeel is bewezen.

De advocaten halen onder meer scherp uit naar het verslag van de voorlopig bewindvoerster van Let’s Go Urban. Die laatste “dient zich te bekommeren om het belang van de vennootschap”, stellen ze, en heeft niet de mogelijkheid om hun cliënt “op aantonende wijs te beschuldigen van misdrijven”.

Het verslag kan dan ook niet als een rechterlijke uitspraak worden gezien, klinkt het, en de statutaire commissie van Open Vld mag op basis van dat document niet besluiten dat de schuld van El Kaouakibi al zou vaststaan.

Volgens de advocaten neemt El Kaouakibi er akte van dat “liberale en rechtsstatelijke principes” zoals het vermoeden van onschuld binnen Open Vld “slechts een marginaal belang vertonen” en heeft ze onder meer daarom besloten om zelf uit de partij te stappen en als onafhankelijke verder te zetelen in het Vlaams Parlement.

(Lees verder onder de brief)

Geen antwoord

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert heeft ondertussen gereageerd op de beslissing. “We nemen akte van haar beslissing om de partij te verlaten en betreuren dat ze vasthoudt aan haar zetel.” Normaal zou Anne Van Aperen, gemeenteraadslid in Brasschaat, haar opvolgen in het Vlaams Parlement.

Verder stelt Lachaert dat de partij Sihame El Kaouakibi de kans heeft geboden om te antwoorden op enkele concrete en tastbare feiten die hij aan de commissie had voorgelegd, op basis van welke de uitsluiting werd gevraagd. “De reden waarom de commissie werd ingeschakeld, is dat hij en de partij geen enkel duidelijk antwoord kregen op enkele feiten uit het auditverslag van de voorlopig bewindvoerster van de vzw Let’s Go Urban.”

“Enkele bewijsstukken die bij dat verslag zaten, lijken niet gemakkelijk te weerleggen en doen ernstige vermoedens ontstaan dat subsidies van verschillende overheden niet gebruikt zijn waarvoor ze bedoeld waren. Open Vld betreurt dat tot op vandaag – ook in het verweerschrift dat werd overgemaakt –geen antwoord komt op die stukken.”

Egbert Lachaert: “Op die manier is elke verdere samenwerking of lidmaatschap van Open Vld onmogelijk. De partij wil zich uitdrukkelijk distantiëren van het niet transparant of efficiënt inzetten van belastinggeld, in de vorm van subsidies.“

“Open Vld betreurt voorts de beslissing van Sihame El Kaouakibi om verder te zetelen in het Vlaams Parlement. Uiteindelijk heeft Open Vld haar de kans geboden een mandaat op te nemen in het parlement, als rolmodel en als toonaangevend figuur, maar indien het gezag van een mandataris zo erg aangetast is, is verder functioneren in een parlement onmogelijk.”

MEER OVER Sihame El Kaouakibi