Op de nacht van het Kempens erfgoed in 2011. 

Op de nacht van het Kempens erfgoed in 2011. ©  Rondom

Eerste Erfgoedfestival in de Kempen

Turnhout -

Drie Kempense erfgoedverenigingen organiseren in het weekend van 23, 24 en 25 april een eerste Erfgoedfestival. Dat festival is een combinatie van de Erfgoeddag en de Nacht van het Kempens Erfgoed.

CITTA