Wuustwezel investeert in veilige schoolroutes. 

Wuustwezel investeert in veilige schoolroutes. © Neel Vermeiren

Extra investeringen in veilige schoolroutes

Wuustwezel -

De gemeente Wuustwezel gaat onderzoeken op welke schoolroutes extra signalisatie of infrastructurele maatregelen nodig zijn om leerlingen veilig met de fiets naar school te laten gaan.

Neel Vermeiren

Sinds dit jaar kunnen lokale besturen een subsidieaanvraag indienen voor veilige schoolroutes. Een schoolroute is een route die verschillende scholieren te voet of met de fiets op het woon-schooltraject gebruiken om naar de school te gaan en er van terug te keren. De gemeente kan per schoolroute maximaal 100.000 euro subsidie krijgen. De Vlaamse regering zal maximaal 50% van de uitgaven die voor subsidie in aanmerking komen, uitbetalen. De gemeente Wuustwezel kan elk jaar één subsidieaanvraag indienen voor maximaal vijf schoolroutes op haar grondgebied. “We gaan graag in op dit voorstel”, zegt burgemeester Dieter Wouters (CD&V). “We zetten al jaren in op veilige schoolroutes. De scholen werken met een schoolrouteplan om samen een veilige weg tussen thuis en school uit te stippelen. De subsidies zijn dus welkom. ”

Zowel voor verkeerssignalisatie als voor de uitgaven van infrastructurele maatregelen kan de gemeente een subsidie aanvragen. “We zijn blij dat de voltallige gemeenteraad ons voorstel heeft goedgekeurd”, zegt N-VA-fractieleider Amber Vermeiren. “Dat laat zien dat in Wuustwezel verkeersveiligheid erg hoog op de agenda staat. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld over het plaatsen van verkeersborden, wegmarkeringen, attentiepalen, verlichting, maar ook over een verbreding van het voetpad, een veiligere oversteekplaats, fietssuggestiestroken, verkeersdrempels of rijbaankussens.” Het voorstel werd unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad.

MEER OVER Mobiliteit stad & rand