Links: het opblazen van het kasteel in Pulle door het Belgisch leger in maart 1946. Rechts: Leo Denolf bewaart nog oude stenen en massa’s documentatie van het opgeblazen kasteel. 

Links: het opblazen van het kasteel in Pulle door het Belgisch leger in maart 1946. Rechts: Leo Denolf bewaart nog oude stenen en massa’s documentatie van het opgeblazen kasteel. ©  RR, Patrick De Roo

75 jaar geleden liet Pulse kasteelheer zijn eigen kasteel opblazen

Pulle -

Precies 75 jaar geleden daverde de grond in Pulle (Zandhoven). Burggraaf en gewezen burgemeester van Pulle Gaëtan van de Werve d‘Immerseel liet in maart 1946 zijn kasteel Krabbelshof opblazen door het Belgisch leger. Een ongeziene actie. De para’s die toen in Westmalle gekazerneerd waren, klaarden de klus. Menig Pullenaar wordt toch nog wat weemoedig van die slag, maar de adellijke familie Van de Werve bekijkt alles nog altijd met dezelfde nuchterheid.

Kristin Matthyssen