De Gasstraat zal in de komende weken worden omgevormd tot fietsstraat. 

De Gasstraat zal in de komende weken worden omgevormd tot fietsstraat. ©  Google Street View

Gasstraat in Seefhoek wordt heraangelegd tot fietsstraat

De Gasstraat in de Seefhoek is de volgende Antwerpse straat die wordt omgevormd tot fietsstraat.

De Gasstraat maakt deel uit van de fietsstratenlus rond de stadskern. De route vertrekt aan de Broederminstraat, gaat over Berchem en Zurenborg, door de Kroonstraat en baant zich verder een weg door Antwerpen-Noord tot aan Park Spoor Noord. Momenteel wordt deze route versneld uitgerold aan de hand van markeringen, verkeersborden en informatieborden. Op termijn zullen deze fietsstraten ook de kenmerkende rode kleur krijgen.

Ook in de brede Gasstraat zijn bijkomende ingrepen nodig, zoals extra markeringen en paaltjes. Via verdrijvingsvakken en een asverschuiving wordt ook de rechtlijnigheid van de straat gebroken en zo de snelheid van gemotoriseerd verkeer geremd. Daarnaast zal een dubbele middenmarkering worden aangebracht om gemotoriseerd verkeer te ontmoedigen om fietsers in te halen. Tot slot zullen er oversteekplaatsen voor voetgangers worden ingericht ter hoogte van het kruispunt met de Wilgenstraat. De werken in de Gasstraat vo

“In totaal rollen we sinds de zomer van 2020 versneld 19 km extra fietsstraten uit”, zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA).

In een fietsstraat mogen fietsers in elke richting de helft van de rijbaan langs de rechterzijde gebruiken en mogen auto’s fietsers niet inhalen.

LEES OOK. Kroonstraat wordt ineens toch fietsstraat

 joro

MEER OVER Mobiliteit stad & rand