© atv

Vlaamse regering houdt zeker tot paasvakantie vast aan één hobby per kind

De Vlaamse ministers bevoegd voor Cultuur, Sport en Jeugd, Jan Jambon, Ben Weyts en Benjamin Dalle, hebben maandagavond beslist om de aanbeveling te handhaven om het aantal naschoolse activiteiten te beperken tot één per week. De oproep geldt tot voor de paasvakantie, laten ze in een mededeling weten.

Bron: BELGA

“Het vermengen van vele groepen verschillende kinderen zorgt ervoor dat het virus zich sneller kan verspreiden. Het blijft daarom verstandig én solidair om een keuze te maken in je naschoolse contacten en ze tot een minimum te beperken. Het is daarbij niet de verantwoordelijkheid van verenigingen om hun leden te controleren”, klinkt het.

Op 26 januari bereikten de ministers van Jeugd, Sport en Cultuur een akkoord over de naschoolse activiteiten van kinderen en jongeren. Gezien de toenmalige coronacijfers en aan de vooravond van de krokusvakantie werd er toen gevraagd aan ouders om kinderen en jongeren een keuze te laten maken en zo slechts één naschoolse activiteit per week uit te oefenen. Met deze aanbeveling wil men ervoor zorgen dat de buitenschoolse groepen zo weinig mogelijk met elkaar vermengd worden.

Het lijkt er volgens de ministers op dat de maatregel erg goed opgevolgd werd in de afgelopen weken en maanden en dat dit er mee voor heeft gezorgd dat er minder besmettingen waren bij kinderen en jongeren.

Eén activiteit

Afgelopen vrijdag nam het overlegcomité verschillende beslissingen rond jeugdwerk, sport en cultuur. Zo wordt het de komende weken en maanden opnieuw mogelijk om in grotere groepen activiteiten te organiseren. In het licht van deze nieuwe maatregelen bevestigen de ministers bevoegd voor cultuur, sport en jeugd maandagavond nogmaals de aanbeveling rond de keuze voor één naschoolse activiteit.

“We zijn de vele ouders en kinderen erg dankbaar om deze oproep goed na te leven”, zeggen de Vlaamse ministers. “We beseffen dat dit niet eenvoudig is en soms tot moeilijke keuzes kan leiden; we mogen echter niet uit het oog verliezen dat deze aanbeveling er niet zomaar is gekomen. We vragen om de naschoolse contacten te beperken zodat de verspreiding van het virus wordt tegen gegaan, de scholen zelf open kunnen blijven en dat de kampen in de paasvakantie kunnen doorgaan. Voorzichtigheid blijft het codewoord. Hoewel deze aanbeveling moeilijk kan afgedwongen worden of gecontroleerd, rekenen we op het gezond verstand en de solidariteit onder de ouders en kinderen.”

Vastgoed

Jobs in de regio