©  BELGAIMAGE

Dieter Penninckx vecht ontslag aan en stuurt ingebrekestelling naar KV Mechelen

Hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx werd twee weken geleden uit de raad van bestuur van KV Mechelen gestemd, maar hij probeert terug te vechten. Penninckx, die in opspraak kwam na het faillissement van modegroep FNG en verdacht wordt van financiële fraude, stuurde via aangetekend schrijven een ingebrekestelling naar de club en de bestuurders.

dvd, thst, belga

LEES OOK:

Hij betwist daarin de geldigheid van zijn ontslag en vindt dat hij als hoofdaandeelhouder controle moet kunnen uitoefenen op KV, wat nu niet meer mogelijk is, omdat hij geen beslissingsrecht meer heeft. Volgens Penninckx is dat geen goeie zaak voor de club. Hij wil naar eigen zeggen immers voor ‘corporate governance’ zorgen, met een strikte scheiding tussen het directiecomité en de raad van bestuur.

Penninckx wil supporters in RvB

De raadslieden van Penninckx hebben de club gevraagd om op korte termijn – binnen de drie weken – een nieuwe bijzondere algemene vergadering te organiseren waar de invoering van de basisprincipes van goed bestuur op de agenda zal staan. Penninckx wil af van dubbele of meervoudige petjes in de raad van bestuur en het dagelijkse bestuur vermijden. In de huidige situatie controleert het directiecomité de facto zichzelf. Daarnaast wil Penninckx ook nieuwe, onafhankelijke bestuurders benoemen in de persoon van “supporters die een professionele en positieve bijdrage kunnen leveren en een verantwoordelijke functie willen opnemen binnen het belangrijkste bestuursorgaan van de club”. Penninckx benadrukt dat hij zelf geen vragende partij is om een bestuursmandaat uit te oefenen maar dat hij wel “achter de club blijft staan”.

Laatste stap voor juridische procedure

Het is nu afwachten hoe Malinwa zal reageren. De bestuursleden en andere aandeelhouders zijn op hun hoede. Ten eerste omdat Penninckx in het verleden zélf zondigde tegen die ‘corporate governance’, door in het directiecomité te zetelen en andere bestuurders erin op te nemen. Ten tweede omdat ze vrezen dat er tussen de onafhankelijke bestuurders waarvoor hij pleit mensen zouden zitten die Penninckx genegen zijn. De andere aandeelhouders willen nog altijd naar een onderhandelde oplossing, waarbij Penninckx een deel van zijn aandelen – hij heeft nu 71,2 procent, wat volgens de clubstatuten niet mag – verkoopt, zodat hij maximaal nog 49 procent in handen heeft. Maar alle onderhandelingen draaiden het voorbije half jaar op niks uit. Evengoed kan het straks, als er géén oplossing komt, tot een rechtszaak komen. Een ingebrekestelling is doorgaans de laatste stap voor het opstarten van een gerechtelijke procedure.

“De zaak rond Penninckx komt dinsdag voor op de Raad van Bestuur”, reageert advocaat van de club Thierry Lammar aan Belga. “Daar zullen we een gemeenschappelijk standpunt innemen, waar het belang van KV Mechelen voorop staat. We hopen met Penninckx te kunnen onderhandelen. Een rechtszaak geniet ook niet onze voorkeur.”

MEER OVER KV Mechelen

Meer voetbalnieuws