©  BELGA

Vlaamse overheidsinstellingen vragen aanpassing milieuvergunning Umicore

Hoboken -

Het Vlaams departement Omgeving, de Vlaamse Milieumaatschappij, en het Agentschap Zorg en Gezondheid hebben de provincie Antwerpen gevraagd om de voorwaarden uit de milieuvergunning van Umicore aan te passen.

Andreas Rotty
CITTA