©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

De Croo denkt aan alternatief voor reisverbod

Premier Alexander De Croo wil met de deelstaten een nieuw samenwerkingsakkoord over testing en quarantainemaatregelen overeenkomen. De bedoeling is tot een sterkere afdwingbaarheid te komen, zodat het geldende verbod op niet-essentiële reizen na 1 april uitgefaseerd kan worden. De Croo heeft dat maandag gezegd in de commissie Europese aangelegenheden van het parlement.

De Croo blikte in de commissie terug op de Europese top van vorige donderdag en vrijdag, maar ging ook in op de kritiek van de Europese Commissie op het tijdelijke Belgische reisverbod. Net als een aantal andere landen ontving België een brief van de Commissie, waarin gesteld wordt dat het afraden van niet-essentiële reizen ook met minder verregaande maatregelen dan een reisverbod gerealiseerd kan worden.

“Ons land zal erop wijzen dat de maatregel een strikt tijdelijk karakter heeft, proportioneel is daar het enkel niet-essentiële reizen betreft en geen discriminerend effect heeft tussen onze eigen en EU-burgers. De vier vrijheden zijn fundamenteel en blijven onaantastbaar voor België”, blikte De Croo vooruit op het antwoord dat deze week verstuurd wordt. Hoe dan ook zal België zijn reactie afstemmen op het antwoord van de andere lidstaten die een brief van de Commissie ontvingen.

“In mijn ogen is het sluitend maken van de quarantainemaatregelen en van de testing cruciaal”, zei De Croo. “Daarvoor moeten wij een nieuw samenwerkingsakkoord maken, waarmee we een ander instrument zullen hebben om niet-essentiële reizen op een andere manier te beperken.”

Net zoals voor zo’n samenwerkingsakkoord het fiat van de deelstaten nodig is, kreeg ook het geldende reisverbod groen licht van de deelstaten, benadrukte De Croo. “Dit is niet de aanpak van de federale regering, maar een aanpak die wordt gedragen door het hele Overlegcomité.”

In de brief aan de Commissie zal België er ook op wijzen dat het tijdelijke reisverbod “een pijler van een breder beleid vormt dat, naast testing en quarantainebeleid, ook interne maatregelen betreft en hier tegenover moet worden afgewogen”, zei De Croo. “Ons land zoekt hier naar een moeilijk evenwicht.”

MEER OVER Coronavirus