Mira als de heilige Maria ofte Holy Mira. “Ik denk niet dat je met zoiets nog kan choqueren. Voor mij is dat beeld zowel een ode aan de Mariafiguur als een kritiek op de Mariacultus.” 

Mira als de heilige Maria ofte Holy Mira. “Ik denk niet dat je met zoiets nog kan choqueren. Voor mij is dat beeld zowel een ode aan de Mariafiguur als een kritiek op de Mariacultus.” © Peggy Schillemans

“Van de fleur naar de sleur”: Mira is (g)een heilig boontje op haar vijfde album

Mira is “van de fleur naar de sleur” gegaan. Met enig gevoel voor poëtische overdrijving maakt de Antwerpse chansonnière op Heilig hart een stand van zaken op. In de liedjes van haar vijfde album houdt ze zichzelf en onze maatschappij een spiegel voor.

Gunter Jacobs
CITTA