Schepen Luc De Backer (Groen) tijdens de laatste onlinegemeenteraad van Lille. De schepen gebruikte, net als de burgemeester, het logo van Lille als achtergrond. 

Schepen Luc De Backer (Groen) tijdens de laatste onlinegemeenteraad van Lille. De schepen gebruikte, net als de burgemeester, het logo van Lille als achtergrond. © Bart Van den Langenbergh

Gemeenteraad van Lille zet online vergaderen op punt

Lille -

De meerderheid van N-VA en Groen heeft na een klacht van oppositiepartij CD&V de wijze van vergaderen tijdens de onlinegemeenteraad aangepast. Er kunnen via het notulensysteem geen vragen vooraf meer worden gesteld.

De partij CD&V maakte zich zorgen over de openbaarheid van bestuur van de onlinegemeenteraden in Lille. Die raden verliepen via een notulensysteem waarbij raadsleden en schepenen voorafgaandelijk met elkaar communiceren. Ook het stemgedrag was niet live te volgen. Nadat CD&V hiervoor een klacht indiende bij de overheid, paste de meerderheid de manier van onlinevergaderen aan.

“Er kunnen voorafgaandelijk geen vragen meer gesteld worden via het notulensysteem, maar dat kan nu wel live gebeuren”, zegt Greet Dekkers (N-VA), voorzitter van de gemeenteraad in Lille. “Na elk agendapunt wordt er online gestemd. Ik deel na elk punt telkens het resultaat van die stemming mee.” De voorzitter betreurde nogmaals uitdrukkelijk de gang van zaken en vraagt nieuw overleg met alle partijen aan. Maar intussen heeft onafhankelijk raadslid Ann Van Mechelen op haar beurt een klacht ingediend. Zij vindt dat het schepencollege een onevenredig voordeel heeft tijdens de raad omdat ze in elkaars buurt op het gemeentehuis zitten. Dat schoot bij burgemeester Marleen Peeters (N-VA) in het verkeerde keelgat. “Ik zou ook kunnen vragen om de batterij uit je gsm te halen en je Facebook uit te zetten, maar ik ga dat niet doen. Dat is hier geen peutertuin”, stelde de burgemeester. “In de gemeenteraad zitten volwassen mensen die een politieke taak te vervullen hebben.” Over het gebruik van achtergronden was er geen discussie meer, al gebruikten zowel de burgemeester als schepen Luc De Backer (Groen) het logo van Lille als achtergrond. (bvdl)

CITTA