Aangeboden door ENGIE

© Fluvius

De grootste misverstanden over de digitale meter

Er was de laatste tijd heel wat te doen over de digitale meter. Maar welke informatie is juist? Klopt het bijvoorbeeld dat je energieleverancier dankzij de digitale meter weet wanneer je koffie zet? We gaan na wat de feiten en fabels zijn.

1. Je energieleverancier weet wanneer je koffie zet?

FOUT. Een digitale meter registreert continu je energieverbruik. Wanneer je je koffiezet of je wasmachine gebruikt, wordt dat stroomverbruik dus geregistreerd. De gegevens over je verbruik worden echter slechts één keer per dag automatisch gedeeld met de distributienetbeheerder (in Vlaanderen is dat Fluvius). Die telt het dagverbruik samen, en geeft dit door aan je energieleverancier. Die mag het alleen gebruiken voor de facturatie.

Indien je er zelf expliciet toestemming voor geeft via een mandaat aan Fluvius, kunnen je gegevens wel frequenter gedeeld worden met je energieleverancier. Je kan twee soorten gegevens delen:

  1. Verbruiksdata per kwartier van de dag voordien Deze verbruiksdata stuurt de digitale meter per kwartier naar Fluvius, die het dan doorstuurt naar je energieleverancier.
  2. Real time data over je verbruik Met deze optie stuur de digitale meter de gegevens over je verbruik op dat moment rechtstreeks door naar je energieleverancier. Hiervoor moet je een apparaatje (een dongle) koppelen aan je digitale meter. Voor elektriciteit gebeurt dit om de 5 seconden en voor aardgas om de 5 minuten.

De gegevens die je deelt, worden niet gebruikt om na te gaan wanneer je koffie zet, want dat boeit niemand. Maar als je ervoor kiest om ze te delen, kan je energieleverancier wel handige extra diensten aanbieden. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om je maandelijkse voorschotten aan te passen aan je reële verbruik. Daarmee voorkom je onaangename verrassingen bij de jaarlijkse afrekening, en kan je je verbruik waar mogelijk bijsturen.

2. De digitale meter is nog niet klaar?

FOUT. De digitale meter werkt zoals beloofd: je verbruik wordt geregistreerd en automatisch doorgestuurd. Je kan een digitale meter koppelen aan apps, slimme toepassingen of slimme huishoudtoestellen. Zo kan je bijvoorbeeld via een app je verbruik van gas en elektriciteit in de gaten houden, sluimerverbruik opsporen en je piekverbruik in de gaten houden.

3. Met een digitale meter verbruik je minder?

DAT HANGT ERVAN AF. Een digitale meter op zich registreert alleen hoeveel je verbruikt. Als je je gedrag niet wijzigt, zal je evenveel verbruiken als voordien. Maar met een digitale meter wordt het zoals gezegd véél gemakkelijker om je energieverbruik op te volgen, nieuwe energiediensten te gebruiken en op basis daarvan dan ook je gedrag aan te passen.

4. Er is geen nachttarief meer?

GEDEELTELIJK WAAR. Er is maar één digitale meter, maar die kan wel ingesteld worden op een enkelvoudig tarief of op tweevoudig dag/nachttarief. Beide systemen blijven dus bestaan. Wat wel verdwijnt is het tarief ‘uitsluitend nacht’ met een aparte nachtmeter.

Met een digitale meter is het bovendien erg eenvoudig om te veranderen van enkelvoudig tarief naar tweevoudig tarief, of omgekeerd. Wanneer de digitale meter geplaatst wordt, kan dat zelfs volledig gratis. Wil je nadien veranderen, dan betaal je 10,20 euro.

De digitale meter maakt het mogelijk om nieuwe tariefformules aan te bieden, die heel wat fijnmaziger zijn in het onderscheid tussen dag- en nachtverbruik. Zo worden er tariefformules mogelijk die de tariefen elk uur aanpassen aan de marktprijzen. Met zo‘n formule zou je bijvoorbeeld kunnen instellen dat jouw elektrische wagen opgeladen wordt wanneer de prijzen het voordeligst zijn.

5. De digitale meter veroorzaakt ongezonde straling?

FOUT. Een digitale elektriciteitsmeter bevat een communicatiemodule die is verbonden met hetzelfde 4G-netwerk dat ook smartphones gebruiken. De onderzoekscentra IMEC/Ugent en Waves hebben de digitale meters uitgebreid getest en vastgesteld dat de straling ver onder de toegelaten normen ligt. Wie toch liever geen draadloze technologie in huis toe wil laten, kan vanaf 1 januari 2023 een bekabelde oplossing aanvragen.

6. Een digitale meter is duurder dan de klassieke meter?

WAAR. Het klopt dat een digitale meter duurder is dan de klassieke elektromechanische meter. De kosten van de digitale meters zelf worden verwerkt in de nettarieven. Ze worden dus gespreid over alle gebruikers van het net, en niet alleen betaald door wie een digitale meter krijgt. De VREG berekende dat een gezin met een gemiddeld verbruik jaarlijks 12,6 euro meer zal betalen voor elektriciteit en 16,4 euro meer voor aardgas. Daartegenover staat zoals gezegd dat je je verbruik veel beter kan opvolgen en aanpassen waar mogelijk.

De Vlaamse netbeheerder Fluvius zal de volgende jaren de digitale meter plaatsen. Op hun planningschecker kan je nagaan wanneer jij aan de beurt bent. Wil je al eerder een digitale meter om jouw verbruik op te volgen, dan kan je daarvoor een aanvraag doen. Dat kost dan 88 euro (zonder btw, zonder behuizing).

7. Met een digitale meter brengen zonnepanelen minder op?

NIET WAAR. Een digitale meter kan niet ‘terugdraaien’, zoals de oude meter met schijf. Maar hij registreert wel apart hoeveel elektriciteit je van het net haalt en hoeveel elektriciteit je erin injecteert. Met een digitale meter zullen eigenaars van zonnepanelen worden vergoed voor stroom die ze op het net zetten, in plaats van hen te compenseren met de stroom die ze van het net afnamen.

De Vlaamse compensatieregeling voor het verdwijnen van de terugdraaiende teller werd onlangs vernietigd; eigenaars van zonnepanelen die nog geen digitale meter hebben, kunnen tot 2025 de plaatsing van een digitale meter weigeren. Maar dit is natuurlijk een politiek onderwerp , geen technisch.

Als eigenaar van zonnepanelen met een digitale meter zal je je energierekening door deze aanpassing zien stijgen, maar zal je wel van een eenmalige compensatiepremie kunnen genieten. Met een digitale meter en de diensten die hierrond zullen ontwikkeld worden zal je wel geholpen worden om je verbruik beter af te stemmen op de productie van je panelen.