©  Joris Herregods

Voorlopig bewindvoerder Let’s Go Urban: “Niet onder de indruk, er blijven hiaten”

Antwerpen -

De voorlopig bewindvoerder van Let’s Go Urban en het auditbureau i-Force reageren met verbazing op de verklaringen van Sihame El Kaouakibi. “Het maakt weinig indruk op mij”, zegt bewindvoerder Annemie Moens.

LEES OOK: Johan Vande Lanotte als joker van Sihame El Kaouakibi

De Antwerpse ondernemingsrechtbank stelde Annemie Moens aan als voorlopig bewindvoerder van Let’s Go Urban nadat heel de heisa was losgebarsten. Zij volgde de persconferentie live mee vanachter de computer.

“Ik volgde de pleidooien van de advocaten”, zegt Moens. “Ik heb in mijn veertig jaar als advocaat nog niet meegemaakt dat ik dit via de media moet vernemen. Ik heb de advocaten al een mail gestuurd met de vraag om mij het expertenrapport en de stukken te bezorgen. Ik hoorde nog wel enkele hiaten in de toelichting. Ik ben niet onder de indruk.”

Moens vindt het goed dat El Kaouakibi nu haar kant van het verhaal deed. “Ik zit daar al lang op te wachten”, zegt Moens. “Als ik ze eerder had gehad, dan hadden we dit in een week kunnen oplossen.”

Verwevenheid

Johan Vande Lanotte was zeer scherp in zijn kritiek voor het auditbureau i-Force, vooral over de foute betalingen die onvoldoende werden onderzocht.

“i-Force beschouwt deze betalingen helemaal niet als uitgaven, maar neemt deze wel op in het verslag om aan te tonen dat er een verwevenheid is tussen de vzw en de verschillende vennootschappen van El Kaouakibi”, reageert het auditbureau. “Indien er terugbetalingen zijn gebeurd, werden deze tevens transparant in ons rapport opgenomen.”

Het auditbureau ontkent met klem dat het moedwillig feitelijke onjuistheden in het rapport zou hebben opgenomen en stelt dat het zelf niet kon vaststellen of er mogelijk sprake was van persoonlijke verrijking. “Zo kregen we geen volledige inzage in de activiteiten en de administratie van de betrokken vennootschappen, waardoor we geen uitspraak konden doen over de prestaties die tegenover betalingen stonden.”

STANDPUNT. Sihame stunt

(svw, blg)

MEER OVER Sihame El Kaouakibi