©  jhs

Engie en Ineos testen gebruik waterstof in warmtekrachtkoppeling Antwerpse haven

Op de site van Ineos Phenol in Doel is Engie een proefproject gestart om met waterstof een industriële installatie aan te drijven. Waterstof wordt geïnjecteerd in de aardgastoevoer van een gasturbine, zodat de CO2-uitstoot van de processen geleidelijk aan verminderd kan worden.

blg

Engie en Ineos voeren de testen uit op een warmtekrachtkoppeling, die energie en warmte opwekt op basis van aardgas. Het doel van het proefproject is om waterstof te injecteren in de aardgastoevoer van een gasturbine. In eerste instantie gaat het om een volume van 10 procent, nadien zal dat aandeel verhoogd worden naar 20 procent. Door aardgas gradueel te vervangen door waterstof, daalt de CO2-uitstoot van de processen geleidelijk aan.

Volgens de partners gaat het om de eerste van dergelijke testen met waterstof op industriële schaal in België. “Engie is verantwoordelijk voor het ontwerp, de installatie en de exploitatie van de technologie. Ineos Phenol heeft ervaring in de behandeling van waterstof als grondstof voor zijn productieprocessen en beschikt ook over de nodige vergunningen om het waterstofproject te begeleiden.”

Ineos produceert jaarlijks al 300.000 ton waterstof als bijproduct van chemische processen, zegt CEO van Ineos Phenol Hans Casier. “Deze waterstof wordt grotendeels ingezet als koolstofarme brandstof en als grondstof in onze productieprocessen, zodat minder fossiele grondstoffen gebruikt moeten worden. Recentelijk startte Ineos een nieuwe bedrijfstak die zich toespitst op de ontwikkeling van ‘schone waterstofcapaciteit’.”

Met de resultaten van het proefproject willen Engie en Ineos verder onderzoek voeren naar het gebruik van waterstof in industriële installaties. Die inzichten kunnen nuttig zijn voor de ontwikkeling van een volgende generatie branders. De partners stappen ook in een industrieel-academisch consortium om bij te dragen aan een breder theoretisch onderzoek naar het gebruik van waterstof in de energietransitie.

MEER OVER Haven Antwerpen