©  BELGA

Pro League komt met reactie na door winterweer uitgestelde wedstrijden

Tijdens zijn vergadering van dinsdag besprak de Raad van Bestuur van de Pro League de staat van de terreinen in de Pro League. Die gaven dit weekend aanleiding tot verschillende uitgestelde wedstrijden.

“Op een ogenblik waarop de uitzendrechten van de Pro League zowel nationaal als internationaal een hoge vlucht nemen, kan het Belgisch profvoetbal zich niet langer veroorloven dat essentiële assets zoals de staat van de velden het imago van ons voetbal schaden”, klinkt het in een persbericht van de Pro League. “De Raad van Bestuur dringt daarom aan op maatregelen die de kwaliteit van de velden verzekeren, op basis van ecologische, economische en sportieve criteria.”

De CEO van de Pro League zal een plan van aanpak uitwerken dat op de komende Algemene Vergadering zal voorgelegd worden. Dit plan moet een verhoogde kwaliteit van de velden verzekeren, met duidelijke criteria voor de verwarmingssystemen en monitoring en begeleiding van de terreinverzorging.

Wat betreft mogelijke sanctionering na de uitgestelde wedstrijden van dit weekend: “Zoals het intern reglement aangeeft, heeft het management gedetailleerde verslagen opgevraagd bij de betrokken clubs, naast de verslagen van de match delegate en de verklaringen van een onafhankelijke expert die op 14 februari werd aangesteld. Het is op basis van deze elementen dat het management zal oordelen of er sprake is van nalatigheid en er financiële sancties uitgesproken moeten worden.”

MEER OVER

MEER OVER VOETBAL