© atv

Online bevraging polst naar jouw ideeën over aanpak zwarte kruispunten A12

Aartselaar, Wilrijk -

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) lanceert een online bevraging over de toekomst van vijf zwarte kruispunten langs de A12 in Aartselaar en Wilrijk. Bewoners, bedrijven en passanten kunnen zo meedenken over hoe het daar vlotter en veiliger kan. Eerder werd al beslist dat er in de eerste plaats wordt ingezet op ondertunnelingen.

dvd

Het gaat concreet om de kruispunten van de A12 met Bist/Langlaarsteenweg, Vluchtenburgstraat/Leugstraat, Helststraat/Guido Gezellestraat, Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en Terbekehofdreef/Atomiumlaan. Twee daarvan behoren tot de gevaarlijkste van Vlaanderen en allemaal zorgen ze dagelijks voor files en onoverzichtelijke situaties.

In het regeerakkoord van de Vlaamse regering is daarom opgenomen dat de kruispunten opnieuw moeten worden ingericht. Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) maakte drie miljoen euro vrij om grondig te bestuderen hoe dat het best gebeurt. Het consortium ‘Team A12’, dat de studie uitvoert, heeft daarvoor 19 maanden de tijd.

Eerder werd met de gemeenten al afgesproken dat er in de eerste plaats wordt gekeken naar een ondertunneling, maar ook sleuven of een andere aanpak behoren nog tot de mogelijkheden.

Ervaringsdeskundigen

“De voorbije weken zijn er al verschillende luistermomenten geweest met belanghebbenden in de regio, zoals ziekenhuizen en ondernemers”, zegt woordvoerster Elisabeth Thoen van AWV Antwerpen. “In de volgende fase willen we polsen naar de mening van de bredere bevolking. De bewoners, bedrijven, bezoekers en passanten uit de ruime omgeving kennen de A12 als geen ander. Als ervaringsdeskundigen kunnen ze een waardevolle inbreng leveren.”

Tot en met 18 maart kan je daarom surfen naar de website van het AWV. Op de ‘Denk mee’-pagina kan je daar jouw ideeën op een kaart prikken. De onderzoekers polsen eerst naar het verplaatsingsprofiel van de deelnemers en de voorkeuren voor de inrichting van de A12, de N177 (Boomse Steenweg) en de verschillende kruispunten. Die enquête duurt zo’n 10 minuten.

Volgens het AWV gaat er speciale aandacht naar voorzieningen en verbindingen voor voetgangers en fietsers. “Die moeten vlot, veilig en comfortabel georganiseerd worden”, zegt Thoen. “We hopen op een grote respons.”

Variantenstudie

Het participatietraject moet uiteindelijk in een zogenaamde variantenstudie resulteren. “De varianten voor de herinrichting van de kruispunten op de A12 en de tussenliggende wegenis worden onderling afgewogen in het milieueffectenrapport, het zogenaamde project-MER. Uit dat rapport kiest de projectstuurgroep een voorkeursoplossing en daarvan wordt dan een voorontwerp opgemaakt”, legt Thoen uit.

Deze week vinden alle inwoners van Aartselaar en Wilrijk een folder met meer uitleg in de bus. Wanneer de werken van start kunnen gaan, is nog verre van duidelijk.

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio