Aangeboden door ENGIE

© Shutterstock.com

Wat je moet weten over groene stroom

Om de opwarming van het klimaat te beperken, moeten we meer groene stroom gebruiken. Hoe kan je zelf voor groene stroom kiezen? En betaal je voor groene stroom meer?

Wat is groene stroom?

‘Groene stroom’ is elektriciteit die opgewekt wordt uit hernieuwbare bronnen zoals zon, water, wind en biomassa. Bij de productie van groene stroom worden geen broeikasgassen uitgestoten die bijdragen tot de opwarming van het klimaat. Daarin verschilt groene stroom van grijze stroom die opgewekt wordt met fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardolie of gas. Kernenergie geldt niet als groene stroom; net als bij hernieuwbare energie is er amper CO2-uitstoot, maar er wordt niet-hernieuwbare nucleaire brandstof (uranium) gebruikt.

Hoe kies je voor groene stroom?

Wil je thuis uitsluitend groene stroom gebruiken, dan kan je een groen energiecontract afsluiten. In 2020 had al 46% van de Vlaamse gezinnen zo‘n groen contract.

Bij een groen energiecontract garandeert je energieleverancier dat hij minstens evenveel groene stroom zal produceren of aankopen als jij verbruikt. De VREG kijkt erop toe dat de leveranciers zich aan die verplichtingen houden. In het jaarlijkse Brandstofmixrapport kan je de herkomst van de geleverde elektriciteit in heel Vlaanderen nagaan.

Hoe kan je zeker weten of de stroom die jij verbruikt groen is?

Aan stroom die uit een stopcontact komt, kan je het alvast niet zien. Het verschil zit hem in de bron van de stroom. Je energieleverancier moet zoals gezegd aantonen uit welke bronnen zijn stroom komt. Je kan dat zelf heel gemakkelijk nakijken op de Groencheck van de energieregulator VREG. Daar geef je de EAN-code die je op je factuur vindt in. Je ziet dan onmiddellijk het percentage groene stroom dat je leverancier voor jouw aansluiting de afgelopen maanden leverde.

Betaal je meer voor groene stroom?

Groene stroom heeft de reputatie duurder te zijn. Op dit moment is het inderdaad meestal nog duurder om stroom uit hernieuwbare bronnen op te wekken. Maar de prijzen voor installaties zoals windmolens en zonneparken zitten in dalende lijn, en worden door de overheid gesubsidieerd. Daardoor kan je niet zomaar stellen dat een groen energiecontract altijd duurder is.

Waar komt de groene stroom van ENGIE vandaan?

ENGIE is niet alleen de grootste energieproducent van België, maar ook de grootste producent van groene stroom. Tegen het einde van het jaar zal ENGIE één miljoen gezinnen van 100 procent groene stroom van eigen bodem voorzien. De groene stroom van ENGIE komt uit vier bronnen:

- wind: ENGIE beheert 62 windmolenparken in België die 395 megawatt stroom opwekken, voldoende voor het stroomverbruik van 165.000 gezinnen .

- biomassa: deze gebruikt hernieuwbare organische stoffen zoals houtpellets. ENGIE heeft een biomassacentrale in België die 205 megawatt groene stroom levert.

- zon: ENGIE ondersteunt de installatie van zonnepanelen, zowel bij particulieren als bedrijven. De totale capaciteit daarvan bedraagt al 51 megawatt.

- water: ENGIE beheert tien waterkrachtcentrales in België. De bekendste daarvan is de spaarbekkencentrale in Coo met een vermogen van 1.080 megawatt. De andere 9 zijn kleinere rivier- en stuwdamcentrales, samen goed voor 22 megawatt.

Groene stroom groeit

En daar blijft het niet bij. Binnen dit en tien jaar zal ENGIE 1.000 megawatt aan onshore windproductie hebben, maar ook 1.000 megawatt aan offshore windcapaciteit. Dat is voldoende om twee miljoen gezinnen van 100% groene stroom te voorzien.

De Belg is alvast helemaal klaar voor meer groene energie. Op de vraag* welke maatregelen volgens hen een grote, positieve impact hebben op onze CO2-uitstoot, prijken de diverse hernieuwbare energiebronnen haast helemaal bovenaan. In windenergie hebben we het meeste vertrouwen (78%), op de voet gevolgd door waterkracht (76%) en zonne-energie (75%). Enkel het extra isoleren van je woning is volgens de Belg nóg effectiever (81%).

* (Cijfers uit een onderzoek van energieproducent ENGIE en onderzoeksbureau IPSOS van oktober 2020).