“Vroeger waren het hier allemaal velden en weilanden, tot zo ver je kon zien”, vertelt Marc Slegers. 

“Vroeger waren het hier allemaal velden en weilanden, tot zo ver je kon zien”, vertelt Marc Slegers. © BDD

Op bezoek bij de nieuwe oeverbewoners van ‘Witgoor am See’

Witgoor-Dessel -

Binnen afzienbare tijd begint het zandontginningsbedrijf Sibelco met de ontginning van wit zand uit de ondergrond van Mol-Postel. Een dergelijke ontginning is erg ingrijpend voor de omgeving. Velden, akkers, wegen en zelfs huizen verdwijnen in de omgewoelde aarde, en na de ontginning kijkt de buurt eensklaps uit op een kunstmatig groot meer. De bewoners van het gebied de Pinken in Witgoor-Dessel maakten een dergelijke mindblowing transformatie van hun gewone habitat al mee. Vijftien jaar geleden keken ze nog uit op weiden en velden, vandaag wonen ze aan de oevers van een waterplas. We bezochten ‘Witgoor am See’ en de nieuwbakken oeverbewoners.

Stijn Janssen


MEER OVER Buurtreportage KempenCITTA