Het betalend parkeren blijft gelden in het centrum. Het voorgestelde twee uur gratis parkeren ligt in de prullenmand. 

Het betalend parkeren blijft gelden in het centrum. Het voorgestelde twee uur gratis parkeren ligt in de prullenmand. © JB

Twee uur gratis parkeren in het centrum komt er niet

Willebroek -

Om winkelaars in het centrum van Willebroek ter wille te zijn, vroegen de onafhankelijke raadsleden Veronique De Wever en Kevin Eeraerts om twee uur gratis parkeertijd in te voeren voor iedereen. Om verschillende redenen is deze vraag naar de prullenmand verwezen.

Het parkeergeld in Willebroek werd tijdens de eerste lockdown volledig afgeschaft. Er was immers geen nood aan parkeerplaatsen voor de handelszaken. “Toen op 11 mei de handelszaken terug open gingen en de horeca op 8 juni, kwam de vraag snel terug vanuit de handelsvereniging om het betalend parkeren terug in te voeren”, reageert schepen Luc Spiessens (N-VA). “We hebben toen, zoals eerder beloofd, pas op 1 juli 2020, het betalend parkeren terug ingevoerd.”

“Het vergt ook heel wat aanpassingen aan zowel de software van de sturingskaarten, de instellingen van 4411, als aan de signalisatie. Er is ook geen vraag in dat verband van de handelaars, dus neen, we gaan dit niet invoeren”, antwoordde de schepen. Hij vindt het ook niet stroken met de ambities rond duurzame mobiliteit, opgenomen in de omschrijving van het centrumproject Willebroek, waar gestreefd wordt naar minder uitstoot en duurzame vervoermiddelen voor heel Vlaanderen.(jb)

Meer nieuws uit regio Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio