©  BELGA

Experts: “Kappers open? Dan zijn er wekelijks 10.000 extra besmettingen”

In een recent advies aan de regering waarschuwen experts voor mogelijk tienduizend extra besmettingen per week wanneer niet-medische contactberoepen zoals kappers en schoonheids-specialisten weer aan de slag gaan.

Het erg kritische advies is opmerkelijk, vermits enkele dagen later de regering-De Croo de kappers hoop gaf om op 13 februari weer aan de slag te gaan.

Concreet wijst de corona-expertenraad (de zogenaamde GEMS) op het feit dat er in oktober bij de ongeveer vijftigduizend kappers en schoonheidsspecialisten in ons land fors meer besmettingen waren dan bij de rest van de bevolking.

Als dat scenario zich herhaalt, rekent de GEMS op basis van het gemiddeld aantal dagelijkse klanten uit dat beide beroepsgroepen per week tussen de twee- en tienduizend klanten met het virus kunnen besmetten. Dat heeft ook te maken met het feit dat een kappersbeurt of schoonheidsbehandeling meestal langer dan vijftien minuten duurt en het schier onmogelijk is voldoende afstand te houden.

De conclusie van de experts is dan ook dat het op dit moment niet aangeraden is kappers en schoonheidsspecialisten weer aan de slag te laten gaan.

Door de stijgende besmettingscijfers van de afgelopen dagen is het sowieso erg onwaarschijnlijk geworden dat de kappers, die begin november de deur moesten sluiten, op 13 februari effectief weer mogen openen. (wer)

De besmettingsgraad bij kappers lag in de tweede golf dubbel zo hoog als bij de bevolking. Bij schoonheidsspecialisten lag hij nog hoger.   

Vastgoed

Jobs in de regio