“Het virus zet meer druk, maar 2021 wordt beter dan 2020”

Er is een stijgende trend in het aantal besmettingscijfers, ook de ziekenhuisopnames stijgen. De sterftecijfers stabiliseren. “Het virus zet duidelijk meer en meer druk, maar 2021 wordt beter dan 2020”, zei viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum.

mg

De verhoging van de cijfers is volgens Van Gucht te wijten aan de toename van het aantal contacten, de verhoogde mobiliteit, seizoenseffecten en een hogere besmettelijkheid van nieuwe varianten van het virus.

“We kunnen dat counteren met de gekende maatregelen, we kunnen de gaten in onze verdediging stoppen”, zei Van Gucht. Vooral het beperken van het aantal contacten is belangrijk. “Iemand die u niet gezien heeft, kan u niet besmetten.”

Van Gucht herhaalde de regels: laat u testen bij milde symptomen, werk van thuis. “Het is bewezen dat die strategie werkt, we moeten volhouden en waar nodig een tandje bijsteken.” De lente en het vaccin geven de viroloog hoop. “Onze kansen zullen keren, 2021 wordt beter dan 2020.”

Cijfers

Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus neemt intussen wel sterker toe. Tussen 16 en 22 januari werden er dagelijks gemiddeld 2.120 nieuwe besmettingen geregistreerd, een stijging met 5 procent in vergelijking met de periode voordien.

Sinds begin januari zien we ook meer besmettingen met de Britse variant, die besmettelijker is. “Volgens voorlopige schattingen gaat het om 10 à 20 procent van de besmettingen. Maar er is er grote onzekerheid over deze cijfers, want men gaat bij voorkeur stalen karakteriseren bij uitbraken waarvan men vermoedt dat de Britse variant aan de basis ligt”, aldus Van Gucht.

Testen in scholen

De toename van het aantal besmettingen doet zich voor in heel het land, met uitzondering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de provincie Luxemburg. De grootste toename is te zien in Limburg, met een stijging van 25 procent. Ook bij kinderen (+84 procent) en tieners (+18 procent) is de stijging opmerkelijk.

“Bijna één op de vijf besmettingen wordt vastgesteld in die leeftijdsgroepen”, aldus Van Gucht. “Dat heeft ook te maken met de uitgebreide testcampagnes die worden uitgevoerd in scholen.”

Opnames

De nieuwe ziekenhuisopnames gaan sinds eind vorige week ook in stijgende lijn. De voorbije zeven dagen waren er gemiddeld 135 opnames per dag, een stijging met 17 procent in vergelijking met de week ervoor. De toename is zichtbaar in heel het land, met uitzondering van de provincie Antwerpen. Meer dan 1 op de 3 ziekenhuisopnames (36 procent) gebeuren in Oost- en West-Vlaanderen.

In totaal liggen er nu 1.958 Covid-patiënten in het ziekenhuis, van wie 324 op intensieve zorgen. In vergelijking met vorige week zijn dat nog lichte afnames van respectievelijk 1 en 12 procent.

Volgens Van Gucht worden er steeds minder 80-plussers opgenomen in het ziekenhuis, maar stijgt het aantal opnames in de leeftijdscategorie 60 tot 70 jaar.

Het aantal overlijdens blijft schommelen rond hetzelfde niveau. Afgelopen week stierven er dagelijks gemiddeld 50 mensen aan het virus, 4 procent minder dan een week voordien. Vooral bij de rusthuisbewoners is een daling merkbaar.

MEER OVER Coronavirus