Het vaccinatiecentrum op site De Zwaan in Mol. 

Het vaccinatiecentrum op site De Zwaan in Mol. © Tommy Maes

Eerstelijnszone Baldemore zoekt vrijwilligers voor vaccinatiecentrum

Mol, Balen, Dessel, Retie -

De gemeentebesturen van Mol, Balen, Dessel en Retie doen een oproep naar niet-medische vrijwilligers voor het vaccinatiecentrum op site De Zwaan in Mol. Het gaat onder meer om onthaal- en baliemedewerkers, wegwijzers en toezichters.

Tommy Maes

Het vaccinatiecentrum van eerstelijnszone Baldemore op site De Zwaan in Mol heeft bij een eerdere oproep al 450 mensen met een medische achtergrond bereid gevonden om mee te helpen. Nu doen de vier gemeenten van de eerstelijnszone een oproep naar vrijwilligers voor de niet-medische taken. Zo zoeken de gemeenten vrijwilligers voor de functies van onthaalmedewerker, baliemedewerker, wegwijzer en toezichter om bij volle capaciteit zeven dagen op zeven drie werkshiften vlot te kunnen invullen. De opstart van het vaccinatiecentrum verloopt stapsgewijs, waardoor ook de inzet van vrijwilligers gefaseerd groeit. Bij een piekcapaciteit met acht functionerende vaccinatielijnen is voor één shift de inzet van minstens 20 vrijwilligers vereist.

De komende dagen en weken lanceren de gemeenten van eerstelijnszone Baldemore een bijkomende oproep voor medewerkers helpdesk, die puur administratief werk verrichten en telefoons beantwoorden, en chauffeurs die minder mobiele mensen naar het vaccinatiecentrum brengen. Tussen 1 en 15 februari kunnen alle vrijwilligers rekenen op een korte opleiding in het vaccinatiecentrum. Ook wie zich al eerder spontaan kandidaat stelde, vult best het nieuwe e-formulier in op www.gemeentemol.be.

Ook de andere Kempense eerstelijnszones Kempenland, Middenkempen en Zuiderkempen hebben al oproepen gedaan naar vrijwilligers voor hun vaccinatiecentra.  

MEER OVER Coronavirus