De wolken schuiven open boven de stad Lier. 

De wolken schuiven open boven de stad Lier. ©  Marc Verreydt

Protocol over strengere controle op domiciliefraude in sociale huurwoningen

Lier -

De Lierse Maatschappij voor Huisvestiging, stad en OCMW Lier, sociaal verhuurkantoor De Woonkans, lokale politie Lier en gerechtelijke overheden ondertekenden een samenwerkingsprotocol in de strijd tegen domiciliefraude.

Chris Van Rompaey

Als huurder van een sociale huurwoning moet je hoofdverblijfplaats de sociale huurwoning zijn en je moet er gedomicilieerd zijn. Je mag alleen toestaan dat een persoon op duurzame wijze in de sociale huurwoning komt bijwonen als dat in overeenstemming is met de toelatingsvereisten en je moet deze duurzame bijwoonst melden aan de sociale verhuurder. Doe je dat niet, dan is er sprake van domiciliefraude en dat is in de sociale huur een misdrijf.

Door het pas ondertekende samenwerkingsprotocol willen de Lierse betrokken organisaties inzetten op het voorkomen van domiciliefraude van personen die gebruikmaken van sociale woningen toegekend door de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting (LMH), stad en OCMW Lier en het sociaal verhuurkantoor De Woonkrans. In tweede instantie is het de bedoeling om de aanpak van domiciliefraude te optimaliseren.

Preventie

Het preventieve luik omvat verschillende aspecten. De LMH, stad en OCMW Lier en De Woonkans zullen potentiële huurders bij de opmaak van het contract in begrijpbare taal uitleggen dat wanneer er een wijziging in het huishouden is, dit gemeld moet worden en via welke wijze. Zij zullen ook de sancties uitleggen indien zij dit niet doen.

De politie zal als preventief luik bij haar huisbezoeken inzake advies tot inschrijving aan de bewoners uitleggen hoe zij wijzigingen in het huishouden moeten melden en ook de gevolgen als zij dit niet melden. Als de huisvestingsmaatschappij een domiciliefraude vermoedt, start de politie een onderzoek op.MEER OVER Lier

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio