De BEGO-put wordt niet volgestort. 

De BEGO-put wordt niet volgestort. ©   Joris Herregods

Vekabo trekt stortaanvraag BEGO-put in

Schelle, Niel -

Maandagavond laat is bekend geraakt dat nv Vekabo de vergunningsaanvraag voor een stortplaats in de zogenaamde BEGO-put in de Tuinlei in Schelle intrekt. Zowel vanuit Schelle als vanuit buurgemeente Niel was daar vorige week een grote protestgolf tegen ontstaan.

Vekabo had een aanvraag ingediend voor een stortplaats categorie 2 voor niet-gevaarlijke, maar niet-reinigbare sedimenten en residuen van verwerkingsinstallaties. Toen de Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR) en de bewoners van de wijk ’t Geleeg in Niel, op 250 meter van de put, daar lucht van kregen, ontstond er grote ongerustheid en werd een petitie opgestart.

“De voorbij dagen was er veelvuldig overleg met de aanvrager. Voor de stockage van afvalstoffen is op deze locatie, en nergens in de Rupelstreek, plaats. Het storttrauma uit het verleden is nog lang niet verteerd. Een aanvoer van soortgelijke materie is dan ook compleet onaanvaardbaar”, verklaart Rob Mennes, de burgemeester van Schelle (CD&V). (bar)

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio