Schoten was in de regio pionier met de invoering van het diftar-systeem. De slimme containers zijn er al sinds 2000 in zwang.  

Schoten was in de regio pionier met de invoering van het diftar-systeem. De slimme containers zijn er al sinds 2000 in zwang.  © Jan Auman

Slimme afvalcontainer verdringt afvalzak uit straatbeeld

Wijnegem, Rumst, Mortsel, Aartselaar, Ranst -

Diftar is flink in opmars in de Antwerpse regio. Het gaat gelukkig niet om een gevaarlijk virus, maar om een nieuwe manier van restafvalinzameling via containers met computerchip. Dit voorjaar zullen Aartselaar, Mortsel, Ranst, Rumst en Wijnegem het systeem invoeren. De oude huisvuilzak verdwijnt steeds meer uit het straatbeeld.

Jan Auman
DOEN!