Steven Van Gucht. ©  BELGA

 

Steven Van Gucht: “De cijfers lijken te stabiliseren”

Het aantal positieve coronatests lijkt opnieuw af te vlakken. “Er is in elk geval geen forse stijging zoals in een aantal ons omringende landen.” Maar wellicht duiken we pas in maart onder de alarmdrempel voor het aantal ziekenhuisopnames.

wle

“De recente stijging was grotendeels te wijten aan het effect van terugkerende reizigers”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Het aantal testen lijkt af te toppen, terwijl het percentage positieve testen blijft dalen.” Ook het aantal hospitalisaties neemt af, maar er blijft wel veel druk op de zorgt.

“Het glas is zowel halfvol als halfleeg", concludeert Van Gucht dan ook na de kerstvakantie. "Op het reizen na hebben we de kerstperiode goed verteerd. We kijken nu wel aan tegen een plateaufase."

Van Gucht wijst er op dat uit cijfers blijkt dat we weer even mobiel zijn als begin december. Dat heeft toen mee bijgedragen tot een toename van de verspreiding. "Het evenwicht tussen de strengheid van de maatregelen en de controle van het virus blijft een wankel gegeven", merkt hij dan ook op.

Verspreiding

De stijging is in het hele land merkbaar, maar vooral in Brussel, waar er sprake is van een stijging van 85 procent op weekbasis. Van Gucht verwijst hierbij naar het effect van de reizigers. Verder worden de hoogste cijfers opgetekend in heel Wallonië, behalve Luik. Bekeken over de leeftijdsgroepen is de stijging het sterkst bij mensen onder de dertig.

Wachten tot maart

Minder gunstig is dat het aantal ziekenhuisopnames minder snel afneemt. Dat heeft gevolgen voor het mogelijk maken van versoepelingen. "We zullen minder snel het gewenste niveau van maximaal 75 opnames per dag halen. Tegen het huidige tempo zal dat pas voor begin maart zijn", aldus de franstalige woordvoerder van het crisiscentrum Yves Van Laethem.

Mutaties

Over de verspreiding van de mutaties van het coronavirus zegt Sciensano dat dit "geen verrassing" is. "Dat hoeft ook niet noodzakelijk een probleem te zijn, zolang we dit soort virussen geen mogelijkheid geven zich verder te verspreiden". Het noopt ons ertoe om de bestaande maatregelen na te leven, zoals afstand houden, thuis werken, of laten testen indien nodig.

Geen griep

Van Laethem wijst er ook op we nu normaal gezien al met een griepepidemie af te rekenen hebben, maar dat is nu niet het geval. Volgens hem wijst dit er wel op dat dit moment ideaal is voor de verspreiding van ademhalingsvirussen, waaronder het coronavirus.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER