Ledenaantal Natuurpunt groeit ook in Rupelstreek

Rupelstreek -

Het vrijwilligerswerk van Natuurpunt wordt door het grote publiek duidelijk geapprecieerd. Dat resulteert in een groeiend aantal leden over heel Vlaanderen. Ook de interesse in Natuurpunt Rupelstreek groeit sterk.

Jef Wijckmans

De coronacrisis heeft blijkbaar invloed op hoe veel mensen tegen de natuur aankijken. Een en ander resulteert in een stijgend aantal mensen dat zich engageert om te helpen om diezelfde natuur te beschermen.

Op Vlaams niveau is het ledenaantal van Natuurpunt met zeven procent gestegen tot boven de 123.000 personen of gezinnen, en dat zonder noemenswaardige wervingscampagnes. Ook Natuurpunt Rupelstreek telt plots meer dan 1.350 namen op zijn ledenlijst. Een flinke stijging ten opzichte van eind 2019.

De afdeling die actief is in Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle is vooral blij met de toename van het aantal vrijwilligers. “Het gaat vooral om 60- en 70-plussers”, zegt woordvoerder Erik De Keersmaecker. “Als gepensioneerden hebben zij ook tijdens de weekdagen de tijd om zich in te zetten voor de natuur. Alles samen staan we nu klaar met een team van ruim zeventig personen.”

“Afhankelijk van hun mogelijkheden zetten deze mensen zich belangeloos in bij het onderhoud van beheermaterialen, karweitjes in ons Natuur.huis de Paardenstal aan de Boomsestraat in Niel of bij het verspreiden van infomateriaal, zoals ons natuurmagazine Rupel.blad.”

In de eerste weken van dit jaar staken ze al de handen uit de mouwen voor het onderhoud van wandelpaden in gebieden die door Natuurpunt beheerd worden, voor het knotten en voor het verwijderen van omgevallen bomen na de passage van enkele stormen. Momenteel is het plaatsen en onderhouden van nestkasten voor kerk- en steenuilen en torenvalken aan de orde.

“Door de terugkomst van iconische soorten zoals de wolf, de otter en recentelijk nog een zeearend in ons rivierenland langs de Schelde en de Rupel, zien we dat we met ons beleid ook effectief succes boeken”, zegt De Keersmaecker.

www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-rupelstreek

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio