De bewuste BEGO-put.  © Joris Herregods

Ook Schelle zegt nee tegen stortplaats in BEGO-put

Schelle, Niel -

De plannen voor een stortplaats van niet-reinigbare residuen in de BEGO-put in de Tuinlei in Schelle deden de afgelopen dagen in Schelle en Niel stof opwaaien. Het lokaal bestuur van Schelle neemt nu ook stelling en zegt een negatief advies te zullen uitbrengen. Het schepencollege van Niel zegt ook bezwaar te zullen indienen.

Bart Roggeman
DOEN!