© Lantis

Zo zal (een deel van) het Oosterweeltracé er over tien jaar uitzien

De Oosterweelverbinding wordt steeds concreter. In Zwijndrecht en op Linkeroever werd de werf voor het ‘mobiliteitsproject van de eeuw’ in 2020 al erg zichtbaar, in 2021 is rechteroever aan de beurt en zal ook die zijde van de Schelde een transformatie ondergaan. Een nieuwe simulatie toont vanuit vogelperspectief hoe een groot deel van het nieuwe tracé er over ongeveer tien jaar -na realisatie- zal uitzien.

De simulatie toont onder meer het verkeer in de toekomstige Scheldetunnels, dat onder de grond duikt ter hoogte van het Sint-Annabos en weer bovenkomt aan het Noordkasteel. Daarnaast krijgen we ook een impressie van hoe de omgeving van het Sportpaleis zal veranderen, wanneer het viaduct wordt ingeruild voor een verdiepte Ring.

Afgelopen zomer stelde bouwheer Lantis al de aannemers voor de Scheldetunnel en de verkeers- en tunneltechnische installaties aan. De bouw van het Oosterweelknooppunt, een op- en afrittencomplex in het zuiden van de haven, en de renovatie van de Royerssluis, is toegekend aan het consortium Rinkoniên. De realisatie van de Kanaaltunnels en de werken om de bestaande Ring in het noorden van de stad te vervangen door een verdiepte Ring, werden toegewezen aan de tijdelijke maatschap (TM) Roco. De twee laatste contracten zijn goed voor een bedrag van om en bij de 3 miljard euro. 

De omgeving van het Sportpaleis zal er over enkele jaren onherkenbaar uitzien. Het viaduct zal verdwijnen en de Ring verdwijnt gedeeltelijk onder de grond.  

De omgeving van het Sportpaleis zal er over enkele jaren onherkenbaar uitzien. Het viaduct zal verdwijnen en de Ring verdwijnt gedeeltelijk onder de grond.  ©   Lantis

Werken 2021

De verschillende aannemers gaan in 2021 meteen stevig van start. Midden januari start het consortium COTU in Zeebrugge met de realisatie van het tijdelijke bouwdok. Tegen het einde van dit jaar moeten daar de acht tunnelelementen kunnen gebouwd worden die samen de nieuwe, 1,8 kilometer lange Scheldetunnel zullen vormen.

Roco start in de zomer met het verleggen van een Schijnkoker naast het viaduct van Merksem. Die werken zijn nodig om daar een tijdelijke verkeersverbinding te maken die het verkeer zal opvangen eens de afbraak van het viaduct van Merksem in 2024 start.

Rinkoniên start eveneens tijdens de zomer de voorbereidende werkzaamheden op voor de realisatie van het Oosterweelknooppunt op Rechteroever. Op Linkeroever en in Zwijndrecht rondt hetzelfde consortium dit jaar de werken aan de geluidsarmere en veiligere E17 af. Ook de gloednieuwe kluifrotonde in Waaslandhaven-Oost, die het havenverkeer vlotter zal afwikkelen, wordt in gebruik genomen.

LEES OOK:

(joro)

MEER OVER Mobiliteit Antwerpen