Jan Jambon in kerstboodschap: “Het hangt van ons allemaal af hoe snel we deze miserie te boven komen”

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) roept iedereen in zijn kerstboodschap op om zich aan de coronaregels te houden. “We kunnen, nee, we gaan deze oorlog winnen. Op menselijk vlak, maar ook op economisch vlak”, zegt hij. “Het hangt mee van ons af hoe snel we deze miserie te boven komen. Laten we nu doorzetten, nu doorgaan, nu doorduwen. Op een dag zullen we weer kunnen vieren, echt waar.”

Jambon toont begrip voor iedereen die het moeilijk heeft met de coronamaatregelen en geeft toe dat hij het zelf ook moeilijk heeft. “Ook ik ben het beu. Ik wil mijn kinderen en kleinkinderen kunnen vastpakken. Ik snak naar het gewone leven. Ik wil terug normaal kunnen doen. Onbezorgd op stap gaan in eigen land of op reis. Het valt mij zwaar.” Maar, benadrukt hij, er zijn er velen die het veel zwaarder hebben. De eenzamen, de mensen die ziek zijn of die vrezen voor hun job of hun bedrijf.

Een positieve boodschap kan hij niet geven. “De omstandigheden zijn er niet naar. Als we die cijfers en die curve niet naar beneden krijgen, dan bestaat de kans dat we nog meer van onze vrijheid moeten prijsgeven. Dat zou bijzonder onaangenaam zijn. Maar uiteindelijk blijft gezondheid ons kostbaarste goed. Het is bemoedigend dat de meeste Vlamingen de maatregelen correct opvolgen. Tegelijk zijn er enkelingen die, wetens en willens, de afspraken overtreden. Ze brengen hiermee onze gezondheid nog meer in gevaar. Dat is on-aan-vaard-baar. Tegen hen zullen we keihard optreden.”

Maar hij rekent erop dat we erdoor komen. Hij haalt er de Britse minister Ernest Bevin bij. “Die zei aan het einde van de Tweede Wereldoorlog: Ik kan het licht aan het einde van de tunnel zien. Hij verwees daarbij naar het Marshallplan dat West-Europa uit het slop zou halen. Hij voegde er wel aan toe: Het is maar de vraag of wij spoedig door de tunnel zullen komen.” Dat laatste, zegt Jambon dus, hebben we zelf in handen. (agy)

Vastgoed

Jobs in de regio