©  Shutterstock.

Telewerk weegt op productiviteit, zeggen werkgevers, maar werknemers vinden dat minder

Bron: BELGA

Bijna de helft van de werkgevers zegt dat telewerk een negatieve invloed heeft op de productiviteit van werknemers. Dat blijkt uit de maandelijkse enquête van de Economic Risk Management Group (ERMG), opgericht in de schoot van de Nationale Bank.

Telewerk is nog steeds de algemene regel. Het aandeel werknemers dat volledig van thuis werkt, is volgens de rondvraag in december stabiel gebleven op ongeveer 30 procent. Nog eens 13 procent werkt deeltijds van thuis, iets meer dan de 9 procent van in november.

Voor 46 procent van de respondenten heeft het telewerk momenteel geen invloed op de productiviteit. Een groot deel van de ondervraagde ondernemingen vindt dat dat wel het geval is: 10 procent rapporteert een sterk negatieve impact en 36 procent een licht negatieve invloed. Minder dan één op de tien bedrijfsleiders denkt dat telewerk een positieve invloed heeft op de productiviteit van zijn werknemers.

Verder blijkt uit de studie dat de ondernemingen nog steeds 14 procent minder omzet draaien dan normaal. Dat is wel een verbetering met 3 procentpunten in vergelijking met de enquête van november. De verbetering is vooral een gevolg van de heropening van de niet-essentiële winkels. Het omzetverlies van de niet-voedingswinkels blijft met 24 procent wel nog hoger dan het cijfer in oktober. Er zijn pieken van 80 procent of meer omzetverlies in onder meer de amusementssector, de horeca en de luchtvaart.

De vooruitzichten voor het komende jaar zijn in december wel wat verbeterd, voor zowel de omzet, de mate van bezorgdheid, de investeringen als de werkgelegenheid. “Dat hernieuwde optimisme voor het komende jaar valt wellicht grotendeels te verklaren door de recente aankondigingen in verband met de ontwikkeling en effectiviteit van verschillende vaccins”, zegt de ERMG.

Vastgoed

Jobs in de regio