Het winkelcentrum van Brasschaat in niet-coronatijden. © Jan Brys

Gemeentebestuur wil elke beslissing aftoetsen bij ondernemers

Brasschaat -

Het Brasschaatse gemeentebestuur keurde de ondernemerstoets goed. Dat houdt in dat bij elke beleidsbeslissing eerst de impact op de ondernemers wordt nagegaan.

De coalitie van N-VA en Open Vld wil Brasschaat promoten als een ondernemingsvriendelijke gemeente. “Het is een beetje zoals het duurzaam denken dat al ingebakken zit in onze organisatie. We gaan advies en kennis van buitenaf voorzien. Daarom wordt een ondernemersraad opgericht, die zal samen met de winkeliersverenigingen en het autonoom gemeentebedrijf mee de lijnen uitzetten”, legt schepen voor lokale economie Carla Pantens (N-VA) uit.  

Oppositiepartij CD&V is niet onder de indruk. “Dit is niets nieuws”, zegt Niels de Kort (CD&V). “Maar is de ondernemerstoets toegepast bij een nieuw project zoals het ontwerp van het nieuwe Dokter Roosensplein? Ik dacht het niet. Er is toen maar een deel van de Brasschaatse winkeliers bevraagd. Dit bestuur verdubbelde bovendien de belastingen op reclamedrukwerk. Wat zegt de ondernemerstoets hierover? Verder vraag ik me af waarom het twee jaar heeft geduurd vooraleer die ondernemerstoets werd uitgewerkt”, zegt de Kort.

Het schepencollege kreeg wel bijval van Greet Verbert van Vlaams Belang. Rudi Pauwels van Brasschaat 2012 mist de betrokkenheid van UNIZO in dit verhaal. (jbr)Meer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

GVA Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio