Een van de twee bruggen over de Dijle is bestemd voor voetgangers en fietsers. © Polo Architects

Aannemer bouwt twee bruggen over Dijle voor nieuwe stadswijk met 800 woningen

Mechelen -

Een aannemer bouwt vanaf begin volgend jaar twee bruggen over de Dijle aan het Keerdok in Mechelen. Ze moeten een toekomstige stadswijk met 800 woningen ontsluiten. Er is een investering van 2,8 miljoen euro mee gemoeid.

Sven Van Haezendonck

De stad Mechelen heeft de opdracht gegund aan TM Herbosch Kiere-CM en wordt voor 2,15 miljoen euro gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. De eerste brug is er een voor fietsers en voetgangers die het Rode Kruisplein verbindt met het parkeergebouw in de Eandistip, waarvan de bouw dit voorjaar begon. De andere brug is er een voor gemotoriseerd verkeer die de Keerdoksite ontsluit met de N16.

“De bruggen zorgen niet enkel voor een goede verbinding tussen het stadscentrum met het toekomstige parkeergebouw, maar eveneens met de aangrenzende nieuwe woonwijk en de bestaande woonwijken in Mechelen-Noord. Op deze manier wordt een missing link voor het zachte verkeer weggewerkt”, zegt Greet Geypen (Vld-Groen-m+), schepen van Stadsontwikkeling.

Fiets- en voetgangersbrug

De twee nieuwe bruggen moeten samen met parking Keerdok klaar zijn in 2022. Volgend jaar wil de stad ook een ontwerper aanstellen voor een fiets- en voetgangersbrug die de Keerdoksite verbindt met de Winketkaai. “In haar geheel zal de kwaliteit in de directe omgeving gevoelig stijgen, maar het is ook een nieuwe stapsteen om het beeld van de Mechelse vesten helemaal om te gooien”, stelt Patrick Princen (Vld-Groen-m+), schepen van Openbare Werken.

LEES OOK:

MEER OVER Mobiliteit Mechelen