Schepen Vlegels op de Drijdijk met het natuurreservaat op de achtergrond.”Inwoners krijgen inspraak over de inrichting van het de nieuwe bufferzone.” © dvk

Bomenrij op Drijdijk grotendeeld behouden

Duizend nieuwe bomen moeten polderdorpen straks scheiden van Waaslandhaven

Kieldrecht/Verrebroek -

Er is een akkoord bereikt over de natuurlijke buffer die er moet komen tussen de Waaslandhaven en de omliggende polderdorpen. Langs de havenweg Blikken worden duizend nieuwe bomen geplant die licht en fijn stof moeten tegenhouden.

Dieter Verschooren
DOEN!