Het regionaal landschap verwijdert boomopslag en plaggen om de heide en duinvegetatie te herstellen. © RLGKN

Grote middelen om duinen en heide te herstellen

Herentals, Lichtaart -

Met grote middelen is het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (Rlgkn) begonnen met het natuurherstel op de Herentalse Bremberg. Dat groene gebied blijft vanwege de soortenrijkdom afgesloten.

DOEN!