De nieuwe Netemeander aan de Hellekens. Links achteraan de nieuwe tunnel onder de spoorweg, rechts op de achtergrond de nieuwe Netebrug van de fietsostrade Herentals-Balen. De koeienbrug moet nog worden aangelegd. © Marc Helsen

Waterpeil Kleine Nete in 2021 halve meter hoger ten oosten van Herentals

Herentals -

De jarenlange werken aan het bufferbekken in de Hellekens naderen hun voltooiing. Er wordt nu nog een drempel aangelegd in de Kleine Nete, die het waterpeil stroomopwaarts 50 cm hoger brengt. Vanaf volgend jaar grazen er in de Hellekens Galloway-runderen en paarden op beide oevers van de Kleine Nete. Ze zullen de rivier over kunnen via een ouderwetse voorde, maar ze krijgen ook een brug ter beschikking, mochten ze hun hoeven droog willen houden. Met reling.

Marc Helsen


MEER OVER Natuur KempenDOEN!