Met een kraan worden de 85 meter hoge turbines ontmanteld. © Bart Roggeman

Sloop windturbines is gestart: afscheid van Steve, Rob en Willy

Schelle -

Op de vroegere Electrabel-site is de sloop van de drie windturbines in gang gezet. Of er nieuwe exemplaren in de plaats komen, hangt af van de herbestemming van de site. Een ander dossier voor twee nieuwe windturbines in de Tuinlei is intussen nog altijd hangende.

DOEN!