©  Getty Images

Nog weinig discussie over winkels, maar wat met kerstfeest?

Er lijkt vrijdag alvast een beslissing te zullen worden genomen rond het al dan niet openen van niet-essentiële winkels. Zo liggen daarover al verschillende scenario’s op tafel, waarover een akkoord reëel lijkt. Maar de belangrijkste inzet én de grootste discussie tijdens het Overlegcomité vrijdag wordt het sociaal contact met kerst. Zowel CD&V als MR vraagt een versoepeling. “Perspectief op warme feestdagen met onze dierbaren, weliswaar in beperkte kring, is een absolute must.”

Pieter Lesaffer

MEER OVER Coronavirus

DOEN!