©  svov

Fusie tussen twee grootste organisaties voor sporters met een beperking

De twee grootste organisaties voor sporters met een beperking gaan tegen 1 januari 2022 fusioneren. Parantee-Psylos en G-Sport Vlaanderen starten nu een fusietraject om samen te smelten tot een slagkrachtige organisatie, die hét aanspreekpunt is voor alle beoefenaars en bewonderaars van G-sport.

Maarten Delvaux

Het G-sportlandschap in Vlaanderen is vandaag nog vrij versnipperd, met Parantee-Psylos en G-Sport Vlaanderen als grootste spelers. Parantee-Psylos is een federatie die meer dan 120 sportclubs ondersteunt en Vlaamse topsporters begeleidt. G-Sport Vlaanderen informeert, sensibiliseert en promoot sport voor mensen met een beperking of een kwetsbaarheid. Vlaams minister van Sport Ben Weyts is al langer een voorstander van meer eenvoud in de structuren, ten dienste van alle beoefenaars en bewonderaars van G-sport.

Parantee-Psylos en G-Sport Vlaanderen starten nu een fusietraject om tegen 1 januari 2022 samen te smelten tot één slagkrachtige organisatie voor alle sporters met een beperking of een kwetsbaarheid. Het fusietraject wordt begeleid door het kabinet van minister Weyts en door een onafhankelijke fusietrajectbegeleider. De eengemaakte fusieorganisatie moet niet alleen een sportfederatie en een ledenorganisatie zijn, maar ook een dienstverlener, kenniscentrum en een aanspreekpunt voor iedereen die interesse heeft in G-sport. Het kan dan ook gaan om andere sportfederaties, die G-sport willen integreren in hun aanbod.

“Als Parantee-Psylos en G-Sport Vlaanderen de krachten bundelen, dan wordt de hele G-sport daar beter van”, zegt Weyts. “Eén plus één zal in dit geval meer dan twee zijn. De fusieorganisatie zal een groter bereik hebben, zodat we nog meer kunnen inzetten op de Vlamingen met een beperking, een kwetsbaarheid of een chronische ziekte die nu nog niet aan sport kunnen doen”.

Marc Vergauwen en Nicole Bossaerts, voorzitters van respectievelijk Parantee-Psylos en G-sport Vlaanderen kijken uit naar de fusie: “Door onze krachten te bundelen, zetten we een grote stap voorwaarts. De grote winnaar van deze fusie worden de mensen met een beperking of kwetsbaarheid in Vlaanderen. Samen kunnen we voor hen meer sportieve kansen creëren. We vormen vanaf 2022 ook één duidelijk aanspreekpunt voor G-sport, waarmee we samen een positief verhaal schrijven voor alle G-sporters.”

Meer sportnieuws