Vlaamse regering maakt jaarlijks 577 miljoen euro extra vrij voor zorgsector

De Vlaamse regering maakt vanaf 1 januari elk jaar 577 miljoen euro extra vrij voor de zorg. Dat kondigde Vlaams minister-president Jan Jambon dinsdag aan, na een nachtelijk akkoord met de sociale partners. Het akkoord geldt voor de periode van 2021 tot 2025.

hh, jvh, rvs

Van de 577 miljoen euro gaat 412 miljoen naar de verhoging van de koopkracht van de zorgverleners en 165 miljoen naar maatregelen om de werkdruk te verlichten, zoals extra personeel en opleidingen.

De koopkrachtverhoging komt neer op gemiddeld 6 procent voor het personeel in de woonzorgcentra, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de revalidatiecentra, de initiatieven beschut wonen en de multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg.

Voor het personeel in de diensten voor gezinszorg, de voorzieningen voor personen met een handicap, de jeugdhulp, de CAW’s, de kinderopvang en de centra geestelijke gezondheidszorg gaat het om 4,5 procent. En voor de maatwerkbedrijven en de socioculturele sector om 1,1 procent.

Vervroegd

Die koopkrachtverhoging was aanvankelijk in het vooruitzicht gesteld voor 1 juli, maar wordt nu vervroegd naar 1 januari. “Zes maanden vroeger dus, als een uitdrukkelijke blijk van waardering en dank voor de 180.000 mensen die elke dag in bijzonder moeilijke omstandigheden in de weer zijn”, zei Welzijnsminster Wouter Beke.

“Dit bedrag komt bovenop het uitbreidingsbeleid Welzijn dat al beslist was en waarbij op kruissnelheid 562 miljoen per jaar geïnvesteerd wordt in meer capaciteit en extra plaatsen”, zei Jambon. “In totaal besteedt de Vlaamse regering jaarlijks dus 1,1 miljard extra voor de zorg- en welzijnssector.”

De vakbond is tevreden met het bereikte akkoord. “Er zal voelbaar iets verbeteren aan de lonen en aan de werkomstandigheden”, zei Mark Selleslach van ACV bij de voorstelling van het compromis. “De vervroeging is een belangrijk element. We moeten nu aan de sector laten zien dat er echt iets gebeurt.”