© belga

Vlaams Belang voert protestactie aan kerncentrale van Doel

Het Vlaams Belang heeft dinsdagochtend actie gevoerd aan de kerncentrale in Doel. De partij protesteert tegen de geplande kernuitstap en het feit dat exploitant Engie Electrabel “de handdoek in de ring gooit”.

Het regeerakkoord van de regering-De Croo bevestigt een kernuitstap in 2025, al is er wel nog een evaluatie voorzien in november 2021. Als die zou aantonen dat er zich problemen dreigen te stellen met de bevoorradingszekerheid of de elektriciteitsprijs, dan kan beslist worden om twee van de zeven reactoren - Tihange 3 en Doel 4 - langer open te houden.

Uitbater Engie Electrabel wil dat er sneller beslist wordt en vraagt duidelijkheid tegen het einde van het jaar. In een brief aan het personeel liet het bedrijf weten de investeringen voor de levensduurverlenging van de kerncentrales te zullen schrappen.

Oppositiepartij Vlaams Belang heeft dinsdag aan de kerncentrale van Doel geprotesteerd tegen de gang van zaken. Gewapend met spandoeken en flyers waarschuwden Kamerfractieleider Barbara Pas en Kamerleden Reccino Van Lommel, Dries Van Langenhove en Steven Creyelman voor de negatieve gevolgen van kernuitstap of “kernstop”. “Hogere energiefacturen, black-outs en milieuonvriendelijkere energie luren om de hoek. 10.000 mensen mogen straks nieuw werk zoeken”, klonk het.

Als het van Vlaams Belang afhangt, moet Vlaanderen “zelf investeren in kernenergie”. In afwachting daarvan vraagt de partij dat de federale regering opnieuw rond de tafel gaat zitten met Engie en een levensduurverlening van de kerncentrales onderhandelt.

 ©  BELGA

 ©  BELGA

 ©  BELGA

 blg

Mobiliteit en haven

MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio